University of East Anglia มอบทุนระดับปริญญาโท 2016

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of East Anglia มอบทุนระดับปริญญาโท 2016

ประเภทที่ 1 แฮนด์ส ออน มีการให้สัมภาษณ์ทุนการศึกษากับเจ้าหน้าที่ Jacqui Longman

จำนวนทุน  1  ทุน

มูลค่าทุน  4,000 ปอนด์

หลักสูตร   ปริญญาโทกฎหมาย

หลักเกณฑ์  เป็นนักเรียนที่ให้คำสัมภาษณ์ดีที่สุดในวันนั้น

การเตรียมตัว  เจ้าหน้าที่จะถามเกี่ยวกับ SOP ของนักเรียน

ลงทะเบียน  https://www.hands-on.co.th/events/university-east-anglia-law-interviews/ Continue reading

University of Birmingham มอบทุนเรียนดีระดับ Foundation 2016

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Birmingham มอบทุนเรียนดีระดับ Foundation 2016

มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติที่มีผลการเรียนดี ระดับ  Foundation เดือนกันยายน 2016 เต็มเวลา  โดยจะครอบคลุมเป็นส่วนลดของค่าเล่าเรียนค่ะ

จำนวนทุน  10  ทุน

มูลค่าทุน  3,000  ปอนด์

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

 • ผู้สมัครต้องได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย ระดับ Foundation และทำการส่งใบสมัครขอทุนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2016
 • ผู้สมัครต้องไม่ได้รับการสนับสนุนจากทุนอื่น ๆ
 • มีผลการเรียนตรงตามเงื่อนไขของหลักสูตร
 • เริ่มต้นเรียนในเดือนกันยายน 2016
 • ส่งแบบฟอร์มการสมัครขอทุน พร้อมทั้งเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์ด้านการศึกษาของนักเรียน  รวมถึงบรรยายเกี่ยวกับผลการเรียนและกิจกรรมนอกหลักสูตร (เป็นจำนวน 250 คำ)

Continue reading

University of Leeds มอบทุนระดับปริญญาโทสำหรับนักเรียนต่างชาติ 2016

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Leeds มอบทุนระดับปริญญาโทสำหรับนักเรียนต่างชาติ 2016

สถาบันเพื่อการศึกษาด้านการขนส่ง (ITS), มหาวิทยาลัยลีดส์มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำเดือนกันยายน 2016 สำหรับนักเรียนเต็มเวลา หลักสูตร MSc Mathematical Modelling for Transport เป็นจำนวน 50% ของค่าเล่าเรียนค่ะ

จำนวนทุน  ไม่ระบุ

มูลค่าทุน  8,500 ปอนด์

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

 • ผู้สมัครจะต้องได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย (ทั้งแบบมีเงื่อนไขและไม่มีเงื่อนไข) ของหลักสูตร MSc Mathematical Modelling for Transport ประจำเดือนกันยายน 2016
 • ผู้สมัครควรส่งแบบฟอร์มทุนการศึกษา รวมถึงบรรยายเกี่ยวกับ ทักษะวิธีการสร้างโมเดลที่ได้รับจากการเรียนหลักสูตรนี้  จะสร้างความเปลี่ยนแปลงกับการขนส่ง (เช่น ในประเทศภูมิภาคหรือพื้นที่ ๆ ตนอาศัยอยู่) และรับมือกับปัญหาอย่างไร

Continue reading

University of Leeds มอบทุนระดับปริญญาโทสำหรับนักเรียนต่างชาติ 2016

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Leeds มอบทุนระดับปริญญาโทด้านการขนส่งระหว่างประเทศ 2016

สถาบันเพื่อการศึกษาด้านการขนส่ง, มหาวิทยาลัยลีดส์มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติระดับปริญญาโท เต็มเวลา ให้เท่ากับ 50% ของค่าเล่าเรียน ค่ะ

จำนวนทุน  ไม่ระบุ

มูลค่าทุน  8,500 ปอนด์

หลักสูตรที่ให้ทุน

 • MSc Mathematical Modelling for Transport
 • MSc Sustainability in Transport
 • MSc Transport Economics
 • MSc Transport Planning
 • MSc Transport Planning and the Environment
 • MSc (Eng) Transport Planning and Engineering

Continue reading

Bath Spa University มอบทุนสำหรับปริญญาตรี หรือปริญญาโท 2016

แฮนด์ส อออน เชียงใหม่ – Bath Spa University มอบทุนสำหรับปริญญาตรี หรือปริญญาโท 2016

โดยทุนนี้มีชื่อว่า “BSU Regional Office (South East Asia) Scholarships” สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ที่อาศัยอยู่ในแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน 3,000 ปอนด์

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

– ต้องเป็นนักเรียนในแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

– ต้องมีผลการเรียนที่ดี

– ต้องได้รับการตอบรับ แบบไม่มีเงื่อนไขจากมหาวิทยาลัยมาก่อน Continue reading

Aston University มอบทุนการศึกษา 2016

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Aston University มอบทุนการศึกษา 2016

1. ทุนระดับปริญญาตรี

จำนวนทุน  ไม่ระบุ

มูลค่าทุน
3,500 ปอนด์ แบ่งออกเป็น 500 ปอนด์ สำหรับ the placement year และ 1,000 ปอนด์ สำหรับ ปริญญาตรี ในแต่ละปีการศึกษา รวมเป็น 3,500 ปอนด์

ระยะเวลามอบทุน 4 ปี Continue reading

Bath Spa University มอบทุนนักเรียนต่างชาติระดับปริญญาโท 2016

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Bath Spa University มอบทุนนักเรียนต่างชาติระดับปริญญาโท 2016

Bath Spa University มีการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ แบบเต็มเวลา ในระดับปริญญาโท  โดยมีชื่อทุนว่า “Vice Chancellors International Scholarship” ค่ะ

จำนวนทุน 2 ทุน

มูลค่าทุน 5,000 ปอนด์

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

– ต้องเป็นนักเรียนต่างชาติ

– ต้องมีผลการเรียนที่ดี

– ต้องได้รับการตอบรับในสาขาปริญญาโท หลักสูตรอย่างน้อย 1 ปี แบบเต็มเวลา ใน Campus ทั้งแบบไม่มีเงื่อนไขหรือแบบมีเงื่อนไขจากมหาวิทยาลัยมาก่อน

– ต้องกรอกใบสมัครทุนให้เรียบร้อย Continue reading

Aston University มอบทุนการศึกษา 2016

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Aston University มอบทุนการศึกษา 2016

1. ทุนระดับปริญญาตรี

จำนวนทุน  ไม่ระบุ

มูลค่าทุน 3,500 ปอนด์

แบ่งออกเป็น 500 ปอนด์ สำหรับ the placement year และ 1,000 ปอนด์ สำหรับปริญญาตรี ในแต่ละปีการศึกษา รวมเป็น 3,500 ปอนด์

ระยะเวลามอบทุน 4 ปี

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

 • ต้องเป็นนักเรียนที่ใช้ทุนตัวเอง
 • ต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยก่อน
 • ส่งใบสมัคร พร้อมแนบเรียงความ 500 คำ ถึงเหตุผลที่อยากเข้าเรียน

Continue reading

University of Birmingham มอบทุนกฎหมาย LLB 2016

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Birmingham มอบทุนกฎหมาย LLB 2016

มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมมีการแจกทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ  ในหลักสูตร LLB ระดับปริญญาตรี  และทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนใน UK / EU  และนักเรียนต่างชาติ ในหลักสูตร LLB สำหรับบัณฑิตจบใหม่

1. LLB Scholarships

ทุนกฎหมายระดับปริญญาตรี สำหรับนักเรียนต่างชาติ 2016

หลักสูตรที่ให้ทุน

จำนวนทุน  ไม่ระบุ

มูลค่าทุน  3,000 ปอนด์/ปี

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

 • ต้องเป็นนักเรียนต่างชาติ  ที่ใช้ทุนส่วนตัว  โดนทุนการศึกษาที่ให้จะครอบคลุมเป็นส่วนลดของค่าเล่าเรียน
 • ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครทุนการศึกษา และส่งไปยัง law-llb@bham.ac.uk.
 • ต้องเขียนเรียงความอย่างน้อย 500 คำ เกี่ยวกับว่าทำไมนักเรียนจึงควรได้รับทุนการศึกษานี้
 • จะต้องมีหมายเลขประจำตัว UCAS ในจดหมาย
 • ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมอย่างน้อย 3.33 (2.1)

Continue reading

Queen Mary มอบทุนปริญญาโทสำหรับนักเรียนต่างชาติ 2016

queenmary.logo

แฮนด์ส ออน  เชียงใหม่ – Queen Mary มอบทุนปริญญาโทสำหรับนักเรียนต่างชาติ 2016

โดยทุนนี้มีชื่อว่า “International Science and Engineering Excellence Awards” โดยจะครอบคลุมเป็นส่วนลดของค่าเล่าเรียน ค่ะ

จำนวนทุน  ไม่ระบุ

มูลค่าทุน  5,000 ปอนด์

หลักสูตรที่ให้ทุน

Continue reading