แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – คอร์สที่ปิดรับสมัครแล้ว (ล่าสุด 8 เม.ย.)

คอร์สที่ปิดรับสมัครแล้ว (ล่าสุด 8 เม.ย.)

อ้างอิงข้อมูลจาก http://www.hands-on.co.th/news

ปิดรับสมัครไปแล้ว Continue reading

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – คำถามคาใจ (2) อยากไปเรียนที่อังกฤษมากเลย แต่ไม่อยากสอบภาษาอังกฤษ ทำอย่างไรดี

ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่สำคัญมาก และต่อรองได้ยาก ภาษาอังกฤษเป็นวิธีการสื่อสาร ความรู้และทักษะต่าง ๆ ของเรา เป็นช่องทางที่คณาจารย์จะประเมินเรา นอกจากนี้ ตามเกณฑ์การขอวีซ่าล่าสุด สถานทูตและรัฐบาลจะขอดูด้วยครับ ผู้สมัครต้องส่งคะแนนภาษาด้วย ที่ว่าต่อรองยาก เพราะภาษาอังกฤษเป็นการที่ใช้ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย และมีการประชุมรับรองกันมาแล้ว เป็นเกณฑ์ที่ประกาศออกมาแล้ว และรัฐบาลรับทราบ จึงไม่สามารถต่อรองได้ หรือต่อรองได้ยาก Continue reading