แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ค่าธรรมเนียมการสอบ IELTS ขึ้นเป็น 6,300 บาท

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ค่าธรรมเนียมการสอบ IELTS ขึ้นเป็น 6,300 บาท

นับต้งแต่เดือนนี้ครับ
http://www.britishcouncil.org/th/thailand-exams-ielts-registration-fees.htm

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – คอร์สที่ปิดรับสมัครแล้ว (ล่าสุด 19 เม.ย.)

คอร์สที่ปิดรับสมัครแล้ว (ล่าสุด 19เม.ย.)

อ้างอิงข้อมูลจาก http://www.hands-on.co.th/news

ปิดรับสมัครไปแล้ว Continue reading