แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ข้อมูลวีซ่าล่าสุด (20 เม.ย.)

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ ข้อมูลวีซ่าล่าสุด

***คำสงวนสิทธิ์ – เป็นการให้ข้อมูลพื้นฐานเท่านั้น ข้อมูลนี้ไม่เป็นที่สุด การนำเสนอข้อมูลนี้ไม่ก่อให้เกิดความรับชอบตามกฎหมาย ทางการดำเนินการ หรือ การเงินแต่อย่างใด

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ ไม่ได้ประกอบกิจการรับขอวีซ่า แต่อำนวยความสะดวกเรื่องการเตรียมตัวขอวีซ่า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษเท่านั้น*** Continue reading

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – วันนี้ระบบรับสมัครวีซ่าปิดตอนบ่าย!!!

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – วันนี้ระบบรับสมัครวีซ่าปิดตอนบ่าย!!!

VFS แจ้งว่า วันนี้ระบบจะไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ เวลา 07.00 – 13.00 (เวลาสหราชอาณาจักร) เท่ากับ ตั้งแต่ 13.00 เวลาประเทศไทยเป็นต้นไป ถึงอย่างน้อย 19.00

อ้างอิงจาก    http://www.vfs-uk-th.com/news.aspx

Picture 183