แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – วันนี้ระบบรับสมัครวีซ่าปิดตอนบ่าย!!!

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – วันนี้ระบบรับสมัครวีซ่าปิดตอนบ่าย!!!

VFS แจ้งว่า วันนี้ระบบจะไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ เวลา 07.00 – 13.00 (เวลาสหราชอาณาจักร) เท่ากับ ตั้งแต่ 13.00 เวลาประเทศไทยเป็นต้นไป ถึงอย่างน้อย 19.00

อ้างอิงจาก    http://www.vfs-uk-th.com/news.aspx

Picture 183

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s