แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – แจกกาแฟฟรีสำหรับทุกท่านที่มาติดต่อเนื่องในวันเอิร์ธเดย์!!!

!!!แฮนด์ส ออน เชียงใหม่!!!

แจกกาแฟฟรีสำหรับทุกท่ายที่มาติดต่อเนื่องในวันเอิร์ธเดย์!!!
ตั้งแต่ สิบโมงเช้าถึงสี่โมงเย็น ครับ
ไม่ต้องนำแก้วมาครับ มาดื่มที่นี่ได้เลย

Hands On Chiang Mai – Free Coffee on Earth Day!!!
From 10.00 – 16.00 hours
No need to bring your own mug! You can drink it and chat with us here.

Picture 183

Vista Kew Garden London

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s