แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน Tier 4 Adult Student

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน Tier 4 Adult Student

ยำกันอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้อยู่ที่ 13,260 บาท ทำเป็นเช็คธนาคาร สั่งจ่าย ‘British Embassy Bangkok’ ครับ

อ้างอิง

VFS Thailand – UK Visa Application Centre
http://www.vfs-uk-th.com/visafees.aspx

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s