แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – รายชื่อสถาบันที่สามารถออก CAS ได้โดย UKBA

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – รายชื่อสถาบันที่สามารถออก CAS ได้โดย UKBA

นี้เป็นรายชื่อของสถาบันการศึกษาทุกระดับในสหราชอาณาจักรที่ขอขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตให้นำนักเรียนต่างชาติเข้าประเทศได้ครับ  ถ้าไม่อยู่ในรายชื่อนี้ เช่น ถูกพักสถานะ หรือเพอกถอนก็จะไม่ปรากฎในรายชื่อนี้ครับ

รายชื่อนี้มีการปรับปรุงอยู่ตลอดครับ  ก็ต้องมาดูกันเรื่อย ๆ เหมือนกันครับ

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/employersandsponsors/
pointsbasedsystem/registerofsponsorseducation
Continue reading

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – พรุ่งนี้ (26 เม.ย.) ระบบรับสมัครวีซ่าปิดตอนบ่าย!!!

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – พรุ่งนี้ (26 เม.ย.)ระบบรับสมัครวีซ่าปิดตอนบ่าย!!!

VFS แจ้งว่า พรุ่งนี้ระบบจะไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ เวลา 07.00 – 13.00 (เวลาสหราชอาณาจักร) เท่ากับ ตั้งแต่ 13.00 เวลาประเทศไทยเป็นต้นไป ถึงอย่างน้อย 19.00

อ้างอิงจาก    http://www.vfs-uk-th.com/news.aspx Continue reading