แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – รายชื่อสถาบันที่สามารถออก CAS ได้โดย UKBA

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – รายชื่อสถาบันที่สามารถออก CAS ได้โดย UKBA

นี้เป็นรายชื่อของสถาบันการศึกษาทุกระดับในสหราชอาณาจักรที่ขอขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตให้นำนักเรียนต่างชาติเข้าประเทศได้ครับ  ถ้าไม่อยู่ในรายชื่อนี้ เช่น ถูกพักสถานะ หรือเพอกถอนก็จะไม่ปรากฎในรายชื่อนี้ครับ

รายชื่อนี้มีการปรับปรุงอยู่ตลอดครับ  ก็ต้องมาดูกันเรื่อย ๆ เหมือนกันครับ

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/employersandsponsors/
pointsbasedsystem/registerofsponsorseducation

Picture 038

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s