แฮนด์ส ออน เชียงใหม่- การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่- การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ

ขอแอบพักเรื่องกระเป๋าไว้สักหนึ่งตอนเพื่อหลีกทางให้กับเรื่องที่น่าสนใจและอาจจะสำคัญสำหรับใครหลาย ๆ คนครับคือ เรื่อง การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ ครับ

ถ้าอยู่ที่อังกฤษแล้วเราอยากจะขับรถ  หรือ เช่ารถ เราจะเป็นต้องมีใบขับขี่ครับ ที่ง่านสุดคือ การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ ครับ ใบอนุญาตนี้จะมีอายุ 1 ปีครับ ถ้าใครไปอยู่นานกว่านั้นอย่างกรณี ปริญญาตรี หรือ ปริญญาเอก ก็ต้องทำใรขับขี่ของอังกฤษเลยครับ

ขับที่อังกฤษถือว่าไม่ยากครับ เพราะ การจราจรและรถยนต์ของเราเป็นด้านเดียวกับเราคือ พวงมาลัยขวา และ ขับรถชิดซ้าย นอกจากนี้ผู้ใช้รถใช้ถนนของที่อังกฤษดูจะมีวินัยมากกว่าเรา และโทษจากการทำผิดกฎจราจรก็หนักหนากว่าเรามากครับ

ที่อาจจะท้าทายอยู่บ้างคือ วงเวียน การจอดขนาน และ ถนนแคบครับ

การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ เราสามารถไปติดต่อสำนักขนส่งท้องที่ได้เลยครับโดยมีเอกสารและค่าธรรมเนียมดังนี้

 • สำเนาหนังสือเดินทาง เล่มที่ใช้ในการเดินทาง ประวัติหน้าที่แก้ไข
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( พร้อมฉบับจริง )
 • สำเนาใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล หรือ ตลอดชีพ ( พร้อมฉบับจริง )
 • รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ******( รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ) ถ่ายรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือสวมแว่นตาสีเข้ม, ไม่มีภาพวิวหลังรูป
 • สำเนาหลักฐานการแก้ไขชื่อ- สกุล, ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า
 • ค่าธรรมเนียม 505 บาท

หมายเหตุ

 • ผู้ที่ต้องการขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถ เป็นระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป
 • กรณีไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเองให้เตรียมหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
  • หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ

ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดโทร DLT Call Center 1584

อ้างอิง

ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ

รายชื่อสำนักงานขนส่งจังหวัดและเขต

สำนักงานขนส่งเชียงใหม่

Norwich City Hall, Norwich, Norfolk, UK

04670014

Castle Mall, Norwich City Centre, Norwich, Norfolk, UK

04670019

New Walk – A Gentleman’s Walk, Leicester, Leicestershire, UK

IMG_1460

เกี่ยวกับแฮนด์ส ออน เชียงใหม่

ถ้าท่านอยูในเชียงใหม่ ภาคเหนือ หรือต่างประเทศ เราสามารถช่วยเหลือท่านเรื่องศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรได้  ตั้งแต่ให้ปรึกษาเรื่องสาขาวิชา เมือง หรือ แร้งกิ้ง  ถึงการดำเนินการสมัครเรียน และตามเรื่อง จนได้ ออฟเฟอร์ ตอบรับ และ ทำเรื่องวีซ่า

เรายังช่วยจัดเตรียมเอกสารการสมัครเรียน แก้ไขข้อเขียน และประวัติการทำงานของท่าน ฟรี อีกด้วย

ที่ปรึกษาของเรามีประสบการณ์กว่า 7 ปี ให้คำปรึกษามาแล้วกว่าพันคน พร้อมให้บริการที่เป็นมิตร กันเอง และเป็นมืออาชีพ ใส่ใจในทุกรายละเอียด

ที่อยู่ติดต่อ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

8/4 ซอยจำปี ถนนศิริมังคลาจารย์

ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง

เชียงใหม่ 50200

ประเทศไทย

อีเมล์ chiangmai@hands-on.co.th

โทร.             +66 (0) 89 217 5454

เว็บ

http://www.hands-on.co.th

http://www.hands-on.co.th/chiangmai

และ

gotostudyUK.com

บริการของเราไม่คิดค่าใช้จ่าย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s