แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – วัดไทยในอังกฤษ

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – วัดไทยในอังกฤษ

เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เราขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งของวัดไทยในอังกฤษครับ เผื่อว่า น้อง ๆ นักเรียนคนไหนอยากไปไหว้ เวียนเทียน หรือฟังเทศน์ฟังธรรม เนื่องในวันสำคัญทั้งสองวันนี้ครับ Continue reading