แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ ร่วมบริจาคและช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ ร่วมบริจาคและช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

21 ตุลาคม 2554 – กรุงเทพฯ  – แฮนด์ส ออน เอ เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ ร่วมบริจาคและช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยร่วมส่งพนักงานที่มีจิตอาสาเข้าช่วยงานที่ “ครัวอาสา” ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ในวันที่ 20 และ 21 ตุลาคม 2554 Continue reading