เวิร์คช็อป – ปริญญาโทกฎหมายที่ประเทศอังกฤษ

Hands On Education Consultants – Chiang Mai Office
แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ สำนักเชียงใหม่

*******************************************

ขอเชิญเข้าร่วม เวิร์คช็อปเรื่อง

“การศึกษาต่อปริญญาโทกฎหมายที่ประเทศอังกฤษเพื่อการสอบเข้ารับราชการยุติธรรม”

เนื้อหาครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อมูลพื้นฐานของการเรียนต่อกฎหมายที่อังกฤษ รายวิชาและระเบียบที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยและสาขาที่ได้รับการรับรองไปแล้ว เพื่อการสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามเล็ก และ สนามจิ๋ว) และทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอ แนวคิดในการเลือกสาขาวิชา มหาวิทยาลัย เมือง และอันดับต่าง ๆ โดยที่ปรึกษาการศึกษาต่ออังกฤษที่มีประสบการณ์กว่า 7 ปี Continue reading