แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – แฮนด์ส ออน กรุงเทพ ปิดทำการระหว่าง 27 – 31 ตุลาคม 2554

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – แฮนด์ส ออน กรุงเทพ ปิดทำการระหว่าง 27 – 31 ตุลาคม 2554

เนื่องจากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมอย่างหนักมากในภาคกลางรวมถึงกรุงเทพฯ ทางรัฐบาลไทยได้ประกาศวันหยุดราชการในพิ้นที่ประสบภัยรวมถึงกรุงเทพฯ ตั้งแต่ 27 – 31 ตุลาคม 2554 ทางสำนักงานแฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ จึงประกาศหยุดงานตั้งแต่  27 – 31 ตุลาคม 2554 เพื่อให้พนักงานสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างดี Continue reading