สัมภาษณ์ตรงเพื่อเรียนต่อ University of Westminster, London ที่แฮนด์สออน เชียงใหม่ วันที่ 8 ก.พ. 2555

MS. Tanja Lederer จาก University of Westminster, London จะมาเยี่ยมสำนักงานแฮนด์สออน เชียงใหม่เพื่อสัมภาษณ์และให้ข้อมูล วันที่ 8 ก.พ. 2555

MS. Tanja Lederer ตำแหน่ง International Officer จาก University of Westminster, London ประเทศอังกฤษ  จะมาเยี่ยมสำนักงานแฮนด์สออน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสัมภาษณ์  ตอบคำถาม และให้ข้อมูล แก่ผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อที่ University of Westminster ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 14.00 – 16.00 น. โดยให้เวลาสัมภาษณ์หรือพูดคุย ท่านละ 20 นาที ทั้งนี้น้องๆ สามารถสอบถามเกี่ยวกับการเตรียมเอกสาร และการเตรียมตัวอื่นๆ ได้ที่สำนักงานแฮนด์สออน ซึ่งทางเราพร้อมจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่  โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ ท่านที่สนใจ สามารถนัดเวลาหรือจองที่นั่งได้ทางอีเมลล์ โทรศัพท์ ตามที่อยู่ติดต่อด้านล่าง Continue reading

University of Birmingham มอบทุนการศึกษา International Postgraduate Scholarships มูลค่าสูงสุด 10,000 ปอนด์

University of Birmingham มอบทุนการศึกษา International Postgraduate Scholarships มูลค่าสูงสุด 10,000 ปอนด์

University of Birmingham มอบทุนการศึกษาแด่นักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนดีมาก สูงสุด 10,000   ปอนด์ (ประมาณ 500,000 บาท) ต่อคน สำหรับเรียนต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตร 1   ปี โดยผู้สนใจยื่นขอทุนจะต้องสมัครเรียนที่ University of Birmingham ก่อน แล้วจึงสมัครทุนได้หลังจากมหาวิทยาลัยตอบรับแล้วค่ะ Continue reading