ทุนการศึกษาจาก University of Leicester หลายทุน สำหรับผู้สมัครคนไทย ประจำปีการศึกษา 2555-2556

University of Leicester ประกาศมอบทุนการศึกษาสำหรับคนไทย ดังต่อไปนี้

1. University of Leicester Open Scholarships

ระดับ/หลักสูตร : Undergraduate, Master’s และ PhD ทุกสาขาวิชา

คุณสมบัติ : มีผลการเรียนดีมาก และมหาวิทยาตอบรับแล้ว Continue reading

Durham Business School ปิดรับสมัครปริญญาโท 11 สาขา ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์

Durham Business School ปิดรับสมัครปริญญาโท 11 สาขา ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนมาก

สาขาที่ปิดรับสมัครแล้ว Continue reading

ก.พ. มอบทุนสำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในต่างประเทศ หรือมีมหาวิทยาลัยตอบรับ ประจำปี 2555

สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ และบุคคลทั่วไป เพื่อรับทุนรัฐบาล ประจําปี 2554 (ทุนสําหรับผู้ที่กําลังศึกษา หรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาในต่างประเทศ) เพื่อศึกษาในประเทศต่างๆ เช่น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐฝรั่งเศส ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ราชอาณาจักรสวีเดน หรือเครือรัฐออสเตรเลีย Continue reading

ประกาศวันหยุดสถานทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย ปี 2555

ในปี 2555 สถานทูตอังกฤษในประเทศไทย มีวันหยุดทั้งสิ้นดังต่อไปนี้

The Embassy will be closed on the following office holidays in 2012:

  • Monday 2 January – Substitution Day (New Year’s Day)
  • Wednesday 7 March – Makha Bucha Day Continue reading

IELTS Presentation และ IELTS Pretest จัดโดยบริติช เคานซิล เชียงใหม่ สำหรับเตรียมตัวสอบ ประจำปี 2012

บริติช เคานซิล เชียงใหม่ (British Council) จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะแก่ผู้สนใจสอบ IELTS ดังต่อไปนี้

– IELTS Pretest วันที่ 2 มีนาคม 2555 และ 17 มีนาคม 2555 ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ บริติช เคานซิล

– IELTS Presentation เดือนละ 1 ครั้ง โดยจะนำเสนอ 3 หัวข้อ ได้แก่ IELTS strategy, Improve your speaking และ Improve your writing ดูวันเวลา และหัวข้อบรรยายได้จากเว็บไซต์ Continue reading

เว็บไซต์ของ Durham University จะปิดปรับปรุงเป็นเวลา 1 อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์

เว็บไซต์ของ Durham University จะปิดปรับปรุงเป็นเวลา 1 อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17.00 (GMT) ดังนั้น Online Application จะไม่สามารถใช้ได้ในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะ โดยจะใช้งานได้ปกติประมาณวันที่ 1 มีนาคม ค่ะ Continue reading

สัมภาษณ์ตรงกับ Kathryn Sayers เจ้าหน้าที่จาก Newcastle University ที่สำนักงานแฮนด์ส ออน เชียงใหม่ (Skype)

Kathryn Sayers เจ้าหน้าที่จาก Business School, Newcastle University ประเทศอังกฤษ จะเข้าเยี่ยมสำนักงานแฮนด์ส ออน กรุงเทพฯ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และสัมภาษณ์ตรงแก่ผู้ที่สนใจศึกษาต่อที่  Newcastle University น้องๆ ชาวเชียงใหม่หรือภาคเหนือที่สนใจ สามารถนัดเวลาสัมภาษณ์ตรงผ่าน Skype ได้ โดยจะมีพี่ๆ ที่ออฟฟิศคอยอำนวยความสะดวกค่ะ Continue reading

ทุนการศึกษาจาก Lancaster University ประจำปีการศึกษา 2012 – 2013 จำนวนหลายทุน

Lancaster University มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทสำหรับนักศึกษาต่างชาติดังต่อไปนี้

1. ‘Lancaster University Management School Scholarships 2012 – 2013‘ จำนวนหลายทุน เพื่อศึกษาใน Lancaster University Management School มูลค่าถึง 1,000 – 5,000 ปอนด์ หรือสูงสุด 50%  ของค่าเล่าเรียน Continue reading

UKBA ประกาศเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ วีซ่านักเรียนแบบ Tier 4 – เพิ่มเงินค่าครองชีพ ตั้งแต่เมษายน 2012

ประกาศเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ วีซ่านักเรียนแบบ Tier 4 และ เพิ่มเงินค่าครองชีพ
ทาง UKBA ได้ประกาศปรับเปลี่ยน เพิ่มจำนวนเงินที่ผู้สมัครวีซ่านักเรียน Tier 4 ต้องแสดงต่อทางสถานทูตเป็นจำนวนดังต่อไปนี้
จากเดิม ในลอนดอน (Inner London)  800 ปอนด์ต่อเดือน เพิ่มเป็น 1,000 ปอนด์ต่อเดือน ตามเวลาที่เรียนจริง หรือ ไม่เกินปีละ 9 เดือน (ปริญญาโท 1 ปีคิดที่ 9 เดือน Pre-sessional Course อย่างเดียว คิดตามจริงบวก 1 เดือนหรือ คิด 9 เดือนก็ได้) Continue reading

Hands On Chiang Mai จะออกบูธแนะแนวศึกษาต่อประเทศอังกฤษ ที่คณะนิติศาสตร์ มช. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ นี้

Hands On สำนักงานเชียงใหม่ จะไปออกบูธแนะแนวศึกษาต่อประเทศอังกฤษ สำหรับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 – 16.00 น. บริเวณหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Continue reading