ทุนการศึกษาจาก Nottingham Trent University หลายทุน ประจำปี 2555-2556

Nottingham Trent University มอบทุนการศึกษาหลายประเภท ดังต่อไปนี้ค่ะ

  • International Development Office Scholarships
  • Nottingham Business School Scholarships
  • School of Animal, Rural and Environmental Sciences
  • School of Architecture, Design and Built Environment Continue reading

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจาก London Metropolitan University ประจำปี 2555-2556

London Metropolitan University มอบทุนการศึกษา London Met Postgraduate Scholarship สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโททุกสาขาวิชาหลักสูตร 1 ปี โดยตัดสินจากผลการเรียน และการทำประโยชน์ต่อประเทศ โดยผู้สมัครจะต้องสมัครเรียน และได้รับ Unconditional Offer จากมหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้นค่ะ

สำหรับมูลค่าของทุนการศึกษา จะมีตั้งแต่ส่วนลดค่าเรียน จนถึงทุนครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมด ตามแต่มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเป็นรายบุคคลค่ะ และทุนนี้จะพิจารณาปีละ 2 ครั้ง เนื่องจากรับนักศึกษาทั้งในเดือนกันยายน และ กุมภาพันธ์ ค่ะ

หมดเขตรับสมัคร

31 พฤษภาคม สำหรับผู้ที่จะเริ่มเรียนเดือน กันยายน Continue reading