ฟรี! คอร์สการเขียน Statement of Purpose ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ที่ Hands On เชียงใหม่

ฟรี!  คอร์สการเขียน Statement of Purpose

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ เปิดคอร์สแนะนำการเขียน Statement of Purpose สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจจะไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีข้อผูกมัดต้องสมัคร  

Statement of Purpose เป็นข้อเขียนสั้นเกี่ยวกับตัวผู้สมัครที่ส่งให้มหาวิทยาลัยพิจารณาร่วมกับเอกสารอื่น ๆ ผู้ที่มีหน้าที่คัดเลือกนักศึกษาจะได้อ่านเอกสารชิ้นนี้ บ่อยครั้งที่จะใช้ข้อเขียนนี้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาทุนการศึกษา Continue reading

Faculty of Engineering , University of Leeds มอบทุนการศึกษา มูลค่า 5,000 ปอนด์ จำนวน 30 ทุน

Faculty of Engineering , University of Leeds มอบทุนการศึกษา 2 ประเภท ดังต่อไปนี้

1.  International Excellence Scholarships สำหรับผู้ที่จะศึกษาต่อหลักสูตรที่อยู่ใน Faculty of Engineering ระดับปริญญาโท มูลค่าทุนละ 5,000 ปอนด์ หรือประมาณ 250,000 บาท แก่นักศึกษาภาควิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้ Continue reading