ทุนการศึกษาปริญญาโทด้านกฎหมาย LLM จาก University of Southampton มูลค่าทุน 6,750 ปอนด์ (337,500 บาท)

University of Southampton แจกทุนการศึกษาปริญญาโทด้านกฎหมาย (LLM) แก่นักศึกษาต่างชาติ ‘LLM International Scholarships 2012-13’ จำนวนทั้งสิ้น 7 ทุน ทุนละ 6,750 ปอนด์ (337,500 บาท) Continue reading