ทุนการศึกษาสำหรับคนไทย จาก Sheffield Hallam University มูลค่าทุนละ 5,000 ปอนด์ (ประมาณ 250,000 บาท)

 Sheffield Hallam University มอบทุนการศึกษา International Achievement Scholarships ปีการศึกษา 2012 – 2013 สำหรับคนไทย เพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทหลักสูตร 1 ปี มูลค่าทุนละ 5,000 ปอนด์ สำหรับปีแรกที่เข้าเรียน โดยผู้สนใจสมัครขอรับทุนจะต้องสมัครเรียน และมหาวิทยาลัยตอบรับแล้ว Continue reading

ทุนการศึกษาจาก University of Edinburgh จำนวน 40 ทุน ทุนละ 3,000-5,000 ปอนด์

 University of Edinburgh มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตร 1 ปี ทุกสาขาวิชา เพื่อศึกษาในปี 2012 – 2013 จำนวนทั้งสิ้น 40 ทุน แบ่งเป็น

– ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 ปอนด์ จำนวน 15 ทุน

– ทุนการศึกษามูลค่า 3,000 ปอนด์ จำนวน 25 ทุน Continue reading