UKBA ประกาศเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ วีซ่านักเรียนแบบ Tier 4 – เพิ่มเงินค่าครองชีพ ตั้งแต่เมษายน 2012

ประกาศเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ วีซ่านักเรียนแบบ Tier 4 และ เพิ่มเงินค่าครองชีพ
ทาง UKBA ได้ประกาศปรับเปลี่ยน เพิ่มจำนวนเงินที่ผู้สมัครวีซ่านักเรียน Tier 4 ต้องแสดงต่อทางสถานทูตเป็นจำนวนดังต่อไปนี้
จากเดิม ในลอนดอน (Inner London)  800 ปอนด์ต่อเดือน เพิ่มเป็น 1,000 ปอนด์ต่อเดือน ตามเวลาที่เรียนจริง หรือ ไม่เกินปีละ 9 เดือน (ปริญญาโท 1 ปีคิดที่ 9 เดือน Pre-sessional Course อย่างเดียว คิดตามจริงบวก 1 เดือนหรือ คิด 9 เดือนก็ได้)
จากเดิม นอกลอนดอน (Outer London/ Rest of UK)  600 ปอนด์ต่อเดือน เพิ่มเป็น 800 ปอนด์ต่อเดือน ตามเวลาที่เรียนจริง หรือ ไม่เกินปีละ 9 เดือน (ปริญญาโท 1 ปีคิดที่ 9 เดือน Pre-sessional Course อย่างเดียว คิดตามจริงบวก 1 เดือนหรือ คิด 9 เดือนก็ได้)

โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 (AD 2012) นี้ เป็นต้นไป
ส่วนที่ยังคงเหมือนเดิมคือ ผู้สมัครต้องสำแดงจดหมายเพื่อยืนยันจำนวนเงินค่าครองชีพ (Maintenance) รวมกับค่าเล่าเรียนที่ยังไม่ได้ชำระ (Outstanding Tuition Fee)  ทั้งหมดต้องอยู่ในรูปของเงินสดในบัญชี โดยปัญชีต้องมีชื่อผู้สมัคร หรือ พ่อ หรือ แม่ เป็นเจ้าของบัญชี หรือ เจ้าของบัญชีร่วมเท่านั้น เงินต้องยู่ในบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า 28 วันถึงวันที่ออกเอกสาร และ เอกสารยืนยันบัญชีต้องมีอายุไม่เกิน 30 วันนับถึงวันที่ยื่นเอกสารสมัครวีซ่ากับศูนย์รับสมัครวีซ่า

ผู้สมัครควรตรวจสอบกับมหาวิทยาลัย และที่ปรึกษาของท่านเรื่องเกณฑ์ค่าครองชีพ และเอกสารยืนยันการเงินจากธนาคาร เพื่อความแน่นอน และ มั่นใจ

เก็บความจากเพจเหล่านี้    โปรดเปิดอ่านโดยละเอียด
1) http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/newsarticles/2012/february/27-new-student-rules
2) http://www.homeoffice.gov.uk/publications/agencies-public-bodies/changes-study-visa-soi?view=Binary

ประกาศเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวีซ่าทุกประเภท รวมถึงนักเรียนแบบ Tier 4 – ค่าธรรมเนียมวีซ่าปรับขึ้น

ทาง UKBA ได้ประกาศปรับขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าขึ้นในเกือบทุกประเภทตามตารางข้างล่าง

Tier 4 สมัครด้วยตนเอง จากนอกประเทศอังกฤษ จากเดิม 255 ปอนด์ เป็น 289 ปอนด์
Tier 4 สมัครทางไปรษณีย์ จากในประเทศอังกฤษ จากเดิม 386 ปอนด์ เป็น 394 ปอนด์

ท่องเที่ยว (Visit visa – short term) จากเดิม 76 ปอนด์ เป็น 78 ปอนด์

ทั้งนี้ ทางสถานทูตอังกฤาประจำประเทศไทย ยังไม่ได้มีการกำหนดอัตราเป็นเงินบาทออกมาก

เก็บความจากเพจเหล่านี้ โปรดเปิดอ่านโดยละเอียด
1) http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/newsarticles/2012/february/21-new-immigration-fees-proposed
2) http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/aboutus/fees-spring-2012.pdf

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อที่ปรึกษาของท่าน หรือ ศูนย์รับสมัครวีซ่า วีเอฟเอสตามรายละเอียดติดต่อนี้
http://www.vfs-uk-th.com/callcentre.html
Email: info.ukth@vfshelpline.com Emails are free of charge.

Telephone: +66 2-800-8050. Calls are charged at local rate

คำสงวน
รายละเอียดของระเบียบ กฎ และ กฎหมายต้องถือเอาข้อมูลและรายละเอียดจากเว็บของรัฐบาลสหราชอาณาจักรที่เป็น ภาษาอังกฤษเป็นถือเป็นที่สิ้นสุด
ทางแฮนด์ส ออน เชียงใหม่ ไม่ได้เป็นตัวแทนในการจัดทำวีซ่าอาชีพ และความรับผิดชอบทางอาชีพของเราไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบต่อการขอวีซ่า ของบุคคลทั่วไป  เพจนี้จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์เท่านั้น
Disclaimer
All details of regulations, rules, and laws are being enforced and cited only from the content of UK government website, i.e. UKBA and FCO websites, which is only in English.
Hands On Chaing Mai is NOT professional visa agency. Our professional responsibility does not include those general public, beyond our customers. This page is intended strictly for public relation and promotional.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s