เว็บไซต์ของ Durham University จะปิดปรับปรุงเป็นเวลา 1 อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์

เว็บไซต์ของ Durham University จะปิดปรับปรุงเป็นเวลา 1 อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17.00 (GMT) ดังนั้น Online Application จะไม่สามารถใช้ได้ในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะ โดยจะใช้งานได้ปกติประมาณวันที่ 1 มีนาคม ค่ะ Continue reading