IELTS Presentation และ IELTS Pretest จัดโดยบริติช เคานซิล เชียงใหม่ สำหรับเตรียมตัวสอบ ประจำปี 2012

บริติช เคานซิล เชียงใหม่ (British Council) จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะแก่ผู้สนใจสอบ IELTS ดังต่อไปนี้

– IELTS Pretest วันที่ 2 มีนาคม 2555 และ 17 มีนาคม 2555 ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ บริติช เคานซิล

– IELTS Presentation เดือนละ 1 ครั้ง โดยจะนำเสนอ 3 หัวข้อ ได้แก่ IELTS strategy, Improve your speaking และ Improve your writing ดูวันเวลา และหัวข้อบรรยายได้จากเว็บไซต์ Continue reading