ทุนการศึกษาจาก University of Leicester หลายทุน สำหรับผู้สมัครคนไทย ประจำปีการศึกษา 2555-2556

University of Leicester ประกาศมอบทุนการศึกษาสำหรับคนไทย ดังต่อไปนี้

1. University of Leicester Open Scholarships

ระดับ/หลักสูตร : Undergraduate, Master’s และ PhD ทุกสาขาวิชา

คุณสมบัติ : มีผลการเรียนดีมาก และมหาวิทยาตอบรับแล้ว Continue reading