ทุนการศึกษาจาก University of Hertfordshire ประจำปีการศึกษา 2555/2556

University of Hertfordshire มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2555/2556 แบ่งเป็นทุน 2 ประเภท ต่อไปนี้

1. Chancellor’s International Scholarships at University of Hertfordshire, UK 2012/13

ส่วนลดค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ทุกสาขาวิชา มูลค่า 2,000 ปอนด์ (ประมาณ 100,000 บาท) จำนวนทั้งสิ้น 130 ทุน โดยผู้สนใจจะต้องสมัครเรียน และได้รับการตอบรับก่อน จึงจะยื่นใบสมัครทุนค่ะ Continue reading