ทุนวิจัยจาก University of Kent จำนวน 100 ทุน ฉลองครบรอบ 50 ปี

เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของ University of Kent ทางมหาวิทยาลัยประกาศมอบทุนการศึกษาแก่ผู้สนใจศึกษาต่อระดับ postgraduate research ทั้งสิ้นจำนวน 100 ทุน ทุกสาขาวิชา สำหรับผู้ที่มีผลการเรียนดี Continue reading