สัมภาษณ์ตรงกับ Christopher Dean เจ้าหน้าที่จาก University of Exeter ที่สำนักงานแฮนด์ส ออน เชียงใหม่ (Skype)

Christopher Dean เจ้าหน้าที่จาก  University of Exeter ประเทศอังกฤษ จะเข้าเยี่ยมสำนักงานแฮนด์ส ออน กรุงเทพฯ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และสัมภาษณ์ตรงแก่ผู้ที่สนใจศึกษาต่อที่ University of Exeter น้องๆ ชาวเชียงใหม่หรือภาคเหนือที่สนใจ สามารถนัดเวลาสัมภาษณ์ตรงผ่าน Skype ได้ โดยจะมีพี่ๆ ที่ออฟฟิศคอยอำนวยความสะดวก Continue reading