กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุลเปิดให้บริการรับรองการแปลเอกสารราชการที่เชียงใหม่แล้ว

กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุลเปิดให้บริการรับรองการแปลเอกสารราชการที่เชียงใหม่แล้ว

กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุลซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการรับรองคำแปลเอกสารราชการและสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ ได้เปิดสำนักงานให้บริการด้านของสำนักงานหนังสือเดินทาง ในบริเวณของศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้ว โดยรูปแบบการให้บริการและค่าธรรมเนียมการบริการเท่ากับที่กรมการกงสุล กรุงเทพฯ Continue reading