ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจาก Lancaster University สาขา Psychology of Advertising จำนวน 3 ทุน ทุนละ 3,000 ปอนด์

Psychology Department, Lancaster University มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท “MSc in Psychology of Advertising” ให้แก่ผู้สมัครต่างชาติ ทั้งสิ้นจำนวน 3 ทุน ทุนละ 3,000 ปอนด์ หรือประมาณ 150,000 บาท Continue reading