ประกาศวันหยุด แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ ประจำเดือนเมษายน 2555

แฮนด์ส ออน สำนักงานเชียงใหม่ ประกาศวันหยุดทำการในเดือนเมษายน 2555 ดังนี้ค่ะ

วันที่ 6 – 9 เมษายน (เทศกาลอีสเตอร์ มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรหยุดทำการในช่วงนี้)

วันที่ 13 – 16 เมษายน (วันสงกรานต์)

หากท่านใดต้องการติดต่อสำนักงานในช่วงวันหยุด สามารถนัดหมายล่วงหน้าทางโทรศัพท์หรืออีเมลล์ได้ค่ะ Continue reading