UKBA Logo

ข่าววีซ่า – สถานทูตอังกฤษ ประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่า ทุกประเภท

UKBA Logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม – ข่าววีซ่า – สถานทูตอังกฤษ ประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่า ทุกประเภท

เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2555 ทางสถานทูตอังกฤษ ประกาศใช้ค่าธรรมเนียมวีซ่าใหม่ทุกประเภท ตามที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ เป็นการประกาศเพิ่มขึ้นทั่วโลก ในอัตราเงินสกุลปอนด์สเตอร์ลิง จนกระทั่งวันที่ 5 ที่ผ่านมา ได้มีการประกาศเป็นเงินบาท

โดยหลัก ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเราคือ

  •  PBS Tier 4 General Student     เป็น 14,450 บาท
  • Student visitor up to 6 months    เป็น  3,900 บาท
  • Student visitor – English language course (stay allowed for up to 11 months)    เป็น   7,000 บาท
  • Short Term (up to 6 months – single or multiple entry) Visit (ท่องเที่ยว)      เป็น  3,900 บาท

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องจ่ายเป็นเช็คธนาคารที่ออกจากธนาคารสาขาภายในกรุงเทพ และปริมณฑล สั่งจ่าย “British Embassy Bangkok” ตามจำนวน ทั้งนี้ผู้สมัครไม่สามารถจ่ายเป็นเงินสดที่ศูนย์รับยื่นได้

วิธีที่สะดวกคือ ไปก่อนเวลาและนำเงินสดไปซื้อเช็คที่ธนาคารนครหลวงไทยที่อยู่ด้านล่างของศูนย์รับยื่นได้เลย

นอกจากนี้ สถานทูตอังกฤษยังมีความร่วมมือกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยมีสาขาที่พร้อมออกเช็คสั่งจ่ายนี้โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมใช้เช็ค

รายชื่อสาขา 

อ้างอิง

Application Fees
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/countries/thailand/fees/?langname=UK%20English

Paying Fees – Bank of Ayudhaya’s Branches that exempt Cheque Fee.
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/countries/thailand/applying/?langname=UK%20English
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/countries/thailand/ayudhya-branches.pdf

**************************************************************************************************

คำสงวน
รายละเอียดของระเบียบ กฎ และ กฎหมายต้องถือเอาข้อมูลและรายละเอียดจากเว็บของรัฐบาลสหราชอาณาจักรที่เป็น ภาษาอังกฤษเป็นถือเป็นที่สิ้นสุด
ทางแฮนด์ส ออน เชียงใหม่ ไม่ได้เป็นตัวแทนในการจัดทำวีซ่าอาชีพ และความรับผิดชอบทางอาชีพของเราไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบต่อการขอวีซ่า ของบุคคลทั่วไป  เพจนี้จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์เท่านั้น

Disclaimer
All details of regulations, rules, and laws are being enforced and cited only from the content of UK government website, i.e. UKBA and FCO websites, which is only in English.
Hands On Chaing Mai is NOT professional visa agency. Our professional responsibility does not include those general public, beyond our customers. This page is intended strictly for public relation and promotional.

**************************************************************************************************

หากน้องๆ ท่านใดสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน สมัครเรียน สามารถมาติดต่อได้เลยที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว และสมัครเรียนได้ที่นี่เลยค่ะ โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

8/4 ซอยจำปี ถนนศิริมังคลาจารย์
ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์            chiangmai@hands-on.co.th

โทร.             +66 (0) 89 217 5454
โทร.             +66 (053) 289 114

เว็บ

http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

http://www.facebook.com/handsonchiangmai

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s