ทุนปริญญาโทจากธนาคารแห่งประเทศไทย 5 ทุน

BOT_Seal

ทุนปริญญาโทจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ทางแฮนด์ส ออน เชียงใหม่เรามีข้อมูลทุนมานำเสนอกันอีกแล้วครับ

อันนี้เป็นของธนาคารแห่งประเทศไทยครับ ทุนนี้มีจุดเด่นคือ รับสมัครรวมไปถึงคนที่กำลังเรียนอยู่ก็สมัครได้ครับ ไม่ได้จำกัดเฉพาะคนที่กำลังจะไปอย่างเดียวเหมือนทุนอื่น ๆ   เงือนไขทุนเป็นแบบผูกพัน คือ ต้องกลับมาทำงานให้กับทางธปท.ครับ ทั้งหมดจำนวน 5ทุน

ทุนนี้ให้แบบกำหนดสาขาและมหาวิทยาลัยครับ มีหลายประเทศเลยครับ แต่ของอังกฤษจะเป็นดังนี้ครับ

Economics

Finance

Financial Engineering

MBA

CambridgeOxfordLSE

UCL

Warwick

Nottingham

Durham

Bath

Glasgow

Surrey

St Andrews

Exeter

Bristol

York

Essex

WarwickLancasterBath

Strathclyde

Lougborough

LSE

Exeter

Cardiff

Leeds

Glasgow

City University London

Newcastle

Nottingham

LBS

Imperial College London

BirminghamCambridgeCity University London

Edinburgh

Exeter

Harriot Watt

Imperial College London

King’s College

Leicester

Manchester

Nottingham

Oxford

ICMA, Reading

Warwick

York

OxfordCambridgeWarwick

Imperial College London

Bath

Lancaster

Loughborough

St Andrews

LSE

Exeter

Strathclyde

Nottingham

King’s College

York

Cardiff

City University London

ชื่อมหาวิทยาลัยที่เป็นสีส้มคือ ที่ทางเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการครับ สามารถช่วยสมัครและดำเนินการให้ได้อย่างเต็มรูปแบบ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. มีสัญชาติไทย มีอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่ 1 มกราคม 2555

2. จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา หรือ ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับการศึกษาสาขาวิชาและสถานศึกษาที่ธปท.กำหนดในประเทศอังกฤษ

3. ต้องไม่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานหรือการชดใช้ทุนใดๆ เพราะ ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องทำสัญญากับ ธปท.

ประกาศรับสมัคร และ รายละเอียดทั้งหมดชมได้จาก

http://www.bot.or.th/Thai/RecruitmentInternshipScholarship/Scholarship/HeadAnnouce/Pages/annoucement.aspx

หมดเขต วันที่ 30 มิถุนายน 2555

ประกาศผลสอบคัดเลือก ต้นเดือน ก.ค.55 พร้อมสอบสัมภาษณ์ที่ สำนักงานใหญ่ ธปท. (สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย) และ ผ่านระบบ Web-cam ทาง Internet (สำหรับผู้ที่อยู่ต่างประเทศ)

หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ได้ที่ Hands on Chiang Mai

หากน้อง ๆ เพื่อน ๆ หรือ พี่ ๆ ท่านใดสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน สมัครเรียน สามารถมาติดต่อได้เลยที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว และสมัครเรียนได้ที่นี่เลย โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

8/4 ซอยจำปี ถนนศิริมังคลาจารย์
ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์ chiangmai@hands-on.co.th

โทร.             +66 (0) 89 217 5454
โทร.             +66 (053) 289 114

เว็บ

http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

http://www.facebook.com/handsonchiangmai
และ
gotostudyUK.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s