ข่าววีซ่า – UKBA เปลี่ยนกฎเรื่องการสมัครต่อวีซ่า 29 มิถุนายน 2012

UKBA Logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม – ข่าววีซ่า – UKBA เปลี่ยนกฎเรื่องการสมัครต่อวีซ่า 29 มิถุนายน 2012

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา ทาง UKBA ประกาศเพิ่มเติมเรื่อง ผู้ถือวีซ่าประเภทต่าง ๆ ที่อยู่เกินกำหนด (overstay) กว่า 28 วัน ใบสมัครต่อวีซ่าจะถูกปฎิเสธ  การเปลี่ยนกฎครั้งนี้จะมีผลบังคับใช้กับผู้สมัครวีซ่าประเภทต่าง ๆ ดังนี่ Continue reading

ข่าววีซ่า – UKBA Tier 4 Appendix 8 เวอร์ชั่นล่าสุด (เมษายน 2012)

UKBA Logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม – ข่าววีซ่า – UKBA Tier 4 Appendix 8 เวอร์ชั่นล่าสุด (เมษายน 2012)

มาย้ำกันอีกครั้งว่า แบบฟอร์ม UKBA Tier 4 Appendix 8 เวอร์ชั่นล่าสุด เป็นทีออกเมื่อเดือนเมษายน 2012 นะครับ อันเก่ากว่านั้นใช้ไม่ได้แล้ว  ถ้ากรอกผิดอันก็ต้องไปกรอกใหม่ที่ศูนย์รับยื่นครับ Continue reading