ตำแหน่งงานสำหรับคนไทยที่ บริติช ไลบรารี

ตำแหน่งงานสำหรับคนไทยที่ บริติช ไลบรารี

อยากทำงานที่ บริติช ไลบรารี ไหมครับ?

ตอนนี้ทาง บริติช ไลบรารี หรือ หอสมุดแห่งชาติอังกฤษกำลังรับสมัครดำแหน่งงาน Cataloguer เป็นดำแหน่งงานชั่วคราวครับ เพื่อจัดเรียงหนังสือและสื่อต่าง ๆ ที่ได้เข้ามาใหม่ครับ ทักษะเฉพาะที่ตำแหน่งนี้ต้องการคือ ความเข้าใจภาษาไทยและไวยากรณ์อย่างดี และการถอดเสียงภาษาไทย หรือ การทับศัพท์แบบถอดอักษร หรือ ปริวรรต แบบตามหลักการของเขาครับ Continue reading