ทุนการศึกษาจาก University of Edinburgh สำหรับปริญญาโท

edinburgh-logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ –  ทุนการศึกษาจาก University of Edinburgh สำหรับปริญญาโท

University of Edinburgh ให้ทุนนักศึกษาปริญญาโท  เพื่อการศึกษาในส่วนของศุนย์การศึกษานวัตกรรมคาร์บอน ในปีการศึกษา 2013-2014 ทุนที่่จะให้มีมูลค่าสูงสุดถึง £8,000 ต่อภาคการศึกษา ซึ่งหากศึกษาร่วมกับภาควิชา Finance คือ MSc Carbon Finance จะได้รับทุนการศึกษาสูงถึง £16,000

จำนวนทุน  ไม่ระบุ

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

–  ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ของ University of Edinburgh ในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้คือ MSc Carbon Finance

–  ต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยเกรด 3.20

ปิดรับสมัคร  26 เมษายน 2556

**  ทางมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ต้นเดือนมิถุนายน 2556 ค่ะ

อ้างอิง

http://www.ed.ac.uk/schools-departments/student-funding/postgraduate/dp-dhl

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย

http://www.ed.ac.uk/home

Edinburgh

หากน้องๆ ท่านใดสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน สมัครเรียน สามารถมาติดต่อได้เลยที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการ   เตรียมตัว และสมัครเรียนได้ที่นี่เลยค่ะ โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

8/4 ซอยจำปี ถนนศิริมังคลาจารย์
ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์ chiangmai@hands-on.co.th

โทร.             +66 (0) 89 217 5454
โทร.             +66 (053) 289 114

เว็บ

http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

http://www.facebook.com/handsonchiangmai
และ
gotostudyUK.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s