Nottingham Trent University มอบทุนการศึกษาสำหรับปริญญาโท และปริญญาเอก

NTUlogo_new

แฮนด์ส ออน  เชียงใหม่ – Nottingham Trent University มอบทุนการศึกษาสำหรับปริญญาโท และปริญญาเอก

*****เกี่ยวกับสาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัย นอตติงแฮมเทรนต์ : สาขาจิตวิทยา ของมหาวิทยาลัยน็อตติงแฮม เทรนท์ นั้น  เป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศอังกฤษ  เนื่องจากที่มหาวิทยาลัยนอตติงแฮมเทรนต์นั้นจะเน้นการศึกษาแบบที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน  และยังมีบุคลากรที่มีคุณภาพจำนวนมากกว่า 50 คน  และนักศึกษาปริญญาโทและเอกมากกว่า 30 คน

*****จึงจัดสรรทุน  ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ต้องการเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท และ/หรือปริญญาโท ที่ต้องการเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก/ทำงานวิจัยทางด้านสาขาจิตวิทยา

เจ้าของทุน  Nottingham Trent University

จำนวนทุน  2  ทุน

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

–  สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี  จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษาแล้ว  โดยจะต้องคาดหวังที่จะได้รับหรือได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หีรือ มีผลการเรียนดีมาก

–  สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาโทจะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่หรือจบการศึกษาแล้วจากสาขาจิตวิทยาโดยตรง

–  ในการสมัครนั้นจะต้องเขียน research proposal จำนวน 1,000-2,000 คำ (รวมการอ้างอิง)

–  สำหรับนักศึกษาต่างชาตินั้นจะต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ IELTS ตั้งแต่ระดับ 6.5 ขึ้นไป

ปิดรับสมัคร  วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9:00 น.

อ้างอิง : http://www.ntu.ac.uk/research/document_uploads/13339po9.pdf

NTU_AD_plague

*****หากน้องๆ ท่านใดสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน สมัครเรียน สามารถมาติดต่อได้เลยที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว และสมัครเรียนได้ที่นี่เลยค่ะ โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

8/4 ซอยจำปี ถนนศิริมังคลาจารย์
ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์ chiangmai@hands-on.co.th

โทร.             +66 (0) 89 217 5454
โทร.             +66 (053) 289 114

เว็บ

http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

http://www.facebook.com/handsonchiangmai
และ
gotostudyUK.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s