แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – การเปลี่ยนเวลาที่อังกฤษ – เมษายนสู่เวลาฤดูร้อน

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – การเปลี่ยนเวลาที่อังกฤษ – เมษายนสู่เวลาฤดูร้อน 

*****เพราะความยาวของวันในช่วงหน้าร้อนและหน้าหนาวที่อังกฤษมันต่างกันมาก ๆ ครับ ทางนั้นเลยจะมีการปรับเวลาปีละ 2 ครั้ง ครับ ครั้งหนึ่งเดินหน้า 1 ชั่วโมงตอนคืนวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมของทุกปีครับ เวลาที่ปรับแล้ว เร็วกว่าเวลามาตรฐานกรีนิช 1 ชั่วโมงครับ เรียกว่า เวลาฤดูร้อนอังกฤษ (British Summer Time) ย่อกันโดยทั่วไปว่า BST ครับ ซึ่งเท่ากับ GMT +0100

*****นั่นแปลว่า เมื่อสัมพันธ์กับเมืองไทยแล้ว เพราะเราเร็วกว่าเวลามาตรฐานกรีนิช 7 ชั่วโมง (GMT +0700) ซึ่งคือ เวลาที่อังกฤษครับ แต่พอปรับเป็นเวลาฤดูร้อนแล้ว เขาเร็วขึ้น 1 ชั่วโมง ก็เหลือเป็นเราเร็วกว่า 6 ชั่วโมง เช่น ปกติ เวลา 09.00 น. ที่อังกฤษ จะเป็น 16.00 น. ที่ประเทศไทย ตอนนี้ก็จะเป็น 15.00 น. แทนครับ

สำหรับเรา นั่นแปลว่า เรามี่ชั่วโมงทำงานที่ตรงกันกับที่อังกฤษมากขึ้นครับ

ส่วนตอนเปลี่ยนกลับไปเป็นเวลามาตรฐานกรีนิชเหมือนเดิมคือ คืนวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมครับ

อั่างอิง http://bit.ly/GXJRhy

558800_555952694445135_1668994506_n

<****************************************************>

*****ท่านใดสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน สมัครเรียน สามารถมาติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษมากกว่า 70 แห่งค่ะ โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

8/4 ซอยจำปี ถนนศิริมังคลาจารย์
ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์ chiangmai@hands-on.co.th

โทร.             +66 (0) 89 217 5454
โทร.             +66 (053) 289 114

เว็บ

http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

http://www.facebook.com/handsonchiangmai
และ
gotostudyUK.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s