University of Leicester มอบทุนการศึกษาด้านกฎหมายระดับปริญญาโท

Le_IMG_1477

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Leicester มอบทุนการศึกษาด้านกฎหมายระดับปริญญาโท

วันนี้มีข่าวทุนการศึกษามาฝากกันค่ะ

*****University of Leicester มอบทุนการศึกษาด้านกฎหมายให้กับนักศึกษานานาชาติ ระดับปริญญาตรี ที่มีความสามารถทางด้านวิชาการ ซึ่งจะมีสิทธิได้รับทุนการศึกษามูลค่า 2,000 ปอนด์ ค่ะ

เจ้าของทุน    University of Leicester

จำนวนทุน   ไม่ระบุ

เงื่อนไข และ คุณสมบัติ

ถ้าเป็นนักศึกษานานาชาติที่ได้รับเกรดเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด ก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับทุนดังกล่าว โดยขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เลือกศึกษา

  • กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ – นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสูงกว่า 3.00 จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในไทย หรือเทียบเท่า
  • กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง – นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสูงกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
  • นักศึกษาที่ศึกษาในโปรแกรมกฎหมายทั่วไปหรือโปรแกรมการวิจัยเกี่ยวกับกฤหมายที่มีเกรดเฉลี่ยสูงกว่า 3.00
  • กฎหมายการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ – นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสูงกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า

**ผู้สมัครขอรับทุนจะสามารถใช้ทุนโปรแกรมการศึกษานี้ ในปีการศึกษา 2556 เท่านั้น

ปิดรับสมัคร   31  สิงหาคม   2556 (โดยแนบใบสมัครและหลักฐานที่เกียวข้องในการสำเร็จการศึกษาในปีสุดท้าย)

อ้างอิง

http://www2.le.ac.uk/departments/law/postgraduate/llm-taught/fees-and-funding

LE_IMG_1400

*****หากน้อง ๆ ท่านใดสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน สมัครเรียน สามารถมาติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว และสมัครเรียนได้ที่นี่ โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

8/4 ซอยจำปี ถนนศิริมังคลาจารย์
ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์ chiangmai@hands-on.co.th

โทร.             +66 (0) 89 217 5454
โทร.             +66 (053) 289 114

เว็บ

http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

https://handsonchiangmai.wordpress.com/

http://www.facebook.com/handsonchiangmai
และ
gotostudyUK.com 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s