แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – จัดกิจกรรมแนะแนวนักเรียนโรงเรียนวิชัยวิทยา เชียงใหม่

wichai

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – จัดกิจกรรมแนะแนวนักเรียนโรงเรียนวิชัยวิทยา เชียงใหม่

ในวันอังคาร ที่ 5 สิงหาคม 2557 แฮนด์ส ออน  เชียงใหม่ ได้มีการจัดกิจกรรมแนะแนว  ให้ข้อมูลกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิชัยวิทยา เชียงใหม่ เกี่ยวกับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ Continue reading

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ประกาศวันหยุดทำการในช่วงเดือนสิงหาคม 2557

IMG_0576

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ประกาศวันหยุดทำการในช่วงเดือนสิงหาคม 2557

11 สิงหาคม 2557 (วันหยุดพิเศษประกาศจาก คสช.)

12 สิงหาคม  2557 (วันแม่แห่งชาติ)

โดยจะเปิดทำการตามปกติตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557 Continue reading