University of Hull มอบทุนระดับปริญญาโท 2016

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Hull มอบทุนระดับปริญญาโท 2016

มหาวิทยาลัยฮัลล์มอบทุนการศึกษาระดับปริญญโท ที่ต้องการเรียนต่อในปีการศึกษา 2016 – 2017 โดยทุนนี้มีชื่อว่า “Business School International MSc Scholarship” ค่ะ

จำนวนทุน 5 ทุน

มูลค่าทุน 8000 ปอนด์

ระยะเวลามอบทุน   ไม่ระบุ

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

  • ต้องได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยมาก่อน
  • เริ่มเรียนในเดือนกันยายน 2016
  • ต้องสมัครเข้าเรียนแบบเรียนเต็มเวลาเท่านั้น
  • สามารถเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาในการรับทุน

Continue reading

University of Hull มอบทุนระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท 2016

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Hull มอบทุนระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท 2016

มหาวิทยาลัยฮัลล์มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท  ที่ต้องการเรียนต่อในปีการศึกษา 2016 – 2017 โดยทุนนี้มีชื่อว่า “Global Study Awards” ค่ะ

จำนวนทุน 5 ทุน

มูลค่าทุน 5809 ปอนด์ ต่อปี

ระยะเวลามอบทุน   สูงสุด 3 ปี

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

  • อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • สมัครเข้าศึกษาในภาคปกติ ระดับปริญญาตรีหรือโท
  • เริ่มเรียนใน 1 สิงหาคม 2016 ถึง 31 ตุลาคม 2016
  • ต้องได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยแล้ว

Continue reading

University of Hull มอบทุนระดับปริญญาเอก 2016

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Hull มอบทุนระดับปริญญาเอก 2016

มหาวิทยาลัยฮัลล์มอบทุนการศึกษาระดับปริญญเอก ที่ต้องการเรียนต่อในปีการศึกษา 2016 – 2017 โดยทุนนี้มีชื่อว่า “Application for a Business School PhD Scholarship” ค่ะ

จำนวนทุน 5 ทุน

มูลค่าทุน 5,809 ปอนด์ ต่อปี

ระยะเวลามอบทุน   สูงสุด 3 ปี

เงื่อนไขและคุณสมบัติ Continue reading