รายชื่อหลักสูตรวิชากฎหมายที่ ก.ต. รับรอง และทาง แฮนด์ส ออน เป็นตัวแทน (UK)

รายชื่อมหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่ผู้สมัครสอบ ฯ สําเร็จการศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบจาก ก.ต. แล้ว

สหราชอาณาจักร (UK)

Bournemouth University

Brunel University

King’s College London

Middlesex University

Nottingham Trent University

Oxford Brookes University

Queen Mary and Westfield College (Queen Mary University of London)

School of Oriental and African Studies (SOAS)

Swansea University

University of Birmingham

University of Bristol

University of Dundee

University of Durham

University of East Anglia

University of Edinburgh

University of Essex

University of Huddersfield

University of Kent

University of Leeds

University of Leicester

University of Liverpool

University of Manchester

University of Newcastle Upon Tyn

University of Nottingham

University of Northumbria

University of Reading

University of Southampton

University of Sussex

University of Warwick

(สร้างขึ้นเมื่อ 15 สิงหาคม 2562 ตามประกาศด้านล่าง: พฤษภาคม 2562)

อ้างอิง

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น

199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง

เชียงใหม่ 50200

ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th

http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

University of Hull มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2019/2020

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Hull มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2019/2020

ชื่อทุน: International Office Postgraduate Taught Scholarships 2019

มหาวิทยาลัย: University of Hull

สาขาวิชา : ไม่ระบุ

ระดับ: ปริญญาโท

เริ่มเรียน: กันยายน 2019

มูลค่าทุน: £5,000

จำนวนทุน: ไม่ระบุ

หมดเขตรับสมัคร: 30 เมษายน 2019 (รอบที่) / 28 มิถุนายน 2019 (รอบที่ 2)

คุณสมบัติและเงื่อนไข:

มีสัญชาติและอาศัยอยู่ในประเทศที่กำหนด (Bangladesh, Egypt, Ghana, India, Indonesia , Kenya, Nigeria, Pakistan, Thailand, Vietnam)

เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

IELTS 6.0 (5.5 ในทุกพาร์ท)

ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ้างอิง

https://www.hull.ac.uk/choose-hull/study-at-hull/money/awards/international-office-scholarships.aspx

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น

199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง

เชียงใหม่ 50200

ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th

http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

University of Reading มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2019/2020

scholarship_reading

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Reading มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2019/2020

 

ชื่อทุน: Marshal Papworth Scholarship

มหาวิทยาลัย: University of Reading, the Graduate Institute of International Development, Agriculture and Economics (GIIDAE),  School of Agriculture, Policy and Development

สาขาวิชา : Agriculture and Development, Applied International Development, Climate Change and Development, Communication for Development, Environment and Development, Food Security and Development

ระดับ: ปริญญาโท

เริ่มเรียน: 2019

หมดเขตรับสมัคร: 13 กุมภาพันธ์ (4:00 PM GMT)

คุณสมบัติและเงื่อนไข:

 • ต้องมีประสบการณ์การทำงานในการพัฒนาชุมชนและ/หรือการพัฒนาการเกษตร
 • เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
 • IELTS 6.5 (5.5 อย่างน้อยในทุกทักษะ)
 • ต้องไม่เคยเรียนปริญญาโทมาก่อน
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ้างอิง

ho

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น

199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง

เชียงใหม่ 50200

ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th

http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

University of Exeter มอบทุนการศึกษาด้านกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2017/2018

colour_logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Exeter มอบทุนการศึกษาด้านกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2017/2018

The University of Exeter Law School มอบทุนการศึกษาปริญญาโทด้านกฎหมาย “LLM Excellence Scholarships” ให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2017/2018 โดยมีสาขาดังต่อไปนี้

 • International Commercial Law
 • European Law
 •  Human Rights
 •  Intellectual Property และ
 • Maritime Law

จำนวนทุน    8

มูลค่าทุน  £ 5,000

วิธีการสมัครรับทุน

 • ได้รับใบตอบรับ (Offer) จากทาง LLM (เริ่มเรียนในเดือน กันยายน 2017)
 • กรอกใบสมัครออนไลน์ พร้อมแนบเอกสาร
  – CV
  – SOP (500 คำขึ้นไป)
  – Transcript
  – IELTS/TOEFL
  – 2 academic references

หมดเขตรับสมัคร ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 7 เมษายน 2017เมษายน 2017

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ University of Exeter 

อ้างอิง https://www.exeter.ac.uk/studying/funding/award/?id=1286

1300 Capital Project

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

 

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น
199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

Newcastle University มอบทุนการศึกษา ในสาขา MBA ประจำปีการศึกษา 2017/2018

newcastle

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Newcastle University มอบทุนการศึกษา ในสาขา MBA ประจำปีการศึกษา 2017/2018

Newcastle University Business School มอบทุนการศึกษา “MBA Leadership Scholarships” ให้นักเรียนที่สนใจศึกษาต่อในสาขา MBA ประจำปีการศึกษา 2017/2018

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน £10,000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • สมัครเข้าเรียนเต็มเวลาใน หลักสูตร MBA แบบเต็มเวลา  เริ่มเรียนในเดือนกันยายน 2017
 • ได้รับใบตอบรับจากทางมหาวิทยาลัย (Offer)
 • เกรดเฉลี่ย 3.00/4.00
 • IELTS 6.5 (ทุกทักษะไม่ต่ำกว่า 6.0)
 • ***ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้ารับการสัมภาษณ์อีกครั้ง***

หมดเขตรับสมัคร ไม่ระบุ

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Newcastle University 

อ้างอิง http://www.ncl.ac.uk/postgraduate/funding/sources/allstudents/mbals17.html

2651-nu-0037677

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

 

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น
199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่