Hands On – Chiang Mai Office (reopen office)

Hands On Education Consultants สาขาเชียงใหม่
จะกลับมาเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
โดยมีการปรับเปลี่ยนเวลาทำการในช่วงสถาณการณ์ COVID-19 ดังนี้
🔸เปิดทำการวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 10:00 – 16:00 น. (จากเดิมวันจันทร์ – วันศุกร์ เปิดเวลา 10:00 – 18:00 น.)
หากมีการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการกลับมาเปิดตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ
🔸หากต้องการเข้ามาปรึกษาที่สำนักงาน รบกวนทำการนัดหมายล่วงหน้าค่ะ

This image has an empty alt attribute; its file name is ho.jpg

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น

199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง

เชียงใหม่ 50200

ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th

http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

University of Sheffield: Scholarships 2020/2021

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Sheffield: Scholarships 2020/2021

มหาวิทยาลัย: University of Sheffield

ชื่อทุน: International Merit Postgraduate Scholarship 2020

สาขาวิชา: ไม่ระบุ

ระดับ: ปริญญาโท

เริ่มเรียน: กันยายน 2020

มูลค่าทุน: 25%

จำนวนทุน: 125

หมดเขตรับสมัคร: 18 พฤษภาคม 2020 (13:00 UK time)

คุณสมบัติและเงื่อนไข:

 • เป็นนักเรียนต่างชาติ
 • สมัครเรียนปริญญาโท (เต็มเวลา) ปีการศึกษา กันยายน 2020
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ้างอิง

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ใหม่ เรสซิเดนซ์

199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง

เชียงใหม่ 50200

ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th

http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

University of East Anglia: Scholarships 2020/2021

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of East Anglia: Scholarships 2020/2021

ชื่อทุน: INTERNATIONAL EXCELLENCE SCHOLARSHIP

มหาวิทยาลัย: University of East Anglia

สาขาวิชา : ยกเว้น Faculty of Medicine and Health

ระดับ: ปริญญาโท

เริ่มเรียน: กันยายน 2020

มูลค่าทุน: £4,000

จำนวนทุน: ไม่ระบุ

หมดเขตรับสมัคร: 14 มิถุนายน 2020 (12:00 UK time)

คุณสมบัติและเงื่อนไข:

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติ
 • สมัครเรียนปริญญาโท (เต็มเวลา) ปีการศึกษา กันยายน 2020
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย
 • ไม่เป็นนักเรียนทุน และไม่ได้รับทุนอื่นจากทางมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อทุน: LLM ACADEMIC EXCELLENCE SCHOLARSHIPS

มหาวิทยาลัย: University of East Anglia

สาขาวิชา : Law School 

ระดับ: ปริญญาโท

เริ่มเรียน: กันยายน 2020

มูลค่าทุน: £1,000 / £3,000 

จำนวนทุน: 10

หมดเขตรับสมัคร: ไม่ระบุ

คุณสมบัติและเงื่อนไข:

 • สมัครเรียนปริญญาโท Law School (เต็มเวลา) ปีการศึกษา กันยายน 2020
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย
 • ไม่สามารถสมัครร่วมกับทุนอื่นได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อทุน: THAMMASAT UNIVERSITY (THAILAND) SCHOLARSHIPS

มหาวิทยาลัย: University of East Anglia

สาขาวิชา : Law School 

ระดับ: ปริญญาโท

เริ่มเรียน: กันยายน 2020

มูลค่าทุน: £4,000 / £6,000 / 50%

จำนวนทุน: 2 (50%)

หมดเขตรับสมัคร: 1 มิถุนายน 2020

คุณสมบัติและเงื่อนไข:

 • สมัครเรียนปริญญาโท Law School (เต็มเวลา) ปีการศึกษา กันยายน 2020
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

ทุนที่ได้รับโดยอัตโนมัติ

£4,000 (ไม่ระบุจำนวนทุน)

 • นักเรียนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกคนที่ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

£6,000 (ไม่ระบุจำนวนทุน)

 • นักเรียนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกคนที่มีเกรดเฉลี่ย 3.3 ขึ้นไป และได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

สำหรับทุน 50% ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อทุน: CHULALONGKORN UNIVERSITY (THAILAND) SCHOLARSHIPS

มหาวิทยาลัย: University of East Anglia

สาขาวิชา : Law School 

ระดับ: ปริญญาโท

เริ่มเรียน: กันยายน 2020

มูลค่าทุน: £4,000 / £6,000

จำนวนทุน: ไม่ระบุ

หมดเขตรับสมัคร: ไม่ระบุ

คุณสมบัติและเงื่อนไข:

 • สมัครเรียนปริญญาโท Law School (เต็มเวลา) ปีการศึกษา กันยายน 2020
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

ทุนที่ได้รับโดยอัตโนมัติ

£4,000

 • นักเรียนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกคนที่ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

£6,000

 • นักเรียนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกคนที่มีเกรดเฉลี่ย 3.3 ขึ้นไป และได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ้างอิง

This image has an empty alt attribute; its file name is ho.jpg

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ใหม่ เรสซิเดนซ์

199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง

เชียงใหม่ 50200

ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th

http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

British Council IELTS Prize ( 2019/20)

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – British Council IELTS Prize ( 2019/20)

ชื่อทุน: British Council IELTS Prize (2019/20)

มหาวิทยาลัย/ผู้มอบทุน: British Council

สาขาวิชา : สถาบันการศึกษาซึ่งรับผลสอบ IELTS เป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกนักศึกษา

ระดับ: ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท

เริ่มเรียน: ปีการศึกษา 2020/21

มูลค่าทุน:

รางวัลระดับประเทศ 

รางวัลที่หนึ่ง: มูลค่า 232,200 บาท

รางวัลที่สอง: มูลค่า 193,500 บาท

รางวัลที่สาม: มูลค่า 154,800 บาท

รางวัลระดับภูมิภาค 

รางวัลที่หนึ่ง: ทุนการศึกษาหนึ่งปีแรก มูลค่าสูงสุดถึงเกือบ 1,548,000* บาท

รางวัลที่สอง: มูลค่า 387,000 บาท

รางวัลที่สาม: มูลค่า 309,600 บาท

จำนวนทุน: ไม่ระบุ

หมดเขตรับสมัคร: 30 เมษายน 2020

คุณสมบัติและเงื่อนไข:

ต้องมีคะแนน IELTS

ข้อมูลเพิ่มเติม

More information

อ้างอิง

https://www.ieltsasia.org/th/en/ielts-prize

https://www.ieltsasia.org/th/ielts-prize

This image has an empty alt attribute; its file name is ho.jpg

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น

199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง

เชียงใหม่ 50200

ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th

http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

University of Hull มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2019/2020

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Hull มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2019/2020

ชื่อทุน: International Office Postgraduate Taught Scholarships 2019

มหาวิทยาลัย: University of Hull

สาขาวิชา : ไม่ระบุ

ระดับ: ปริญญาโท

เริ่มเรียน: กันยายน 2019

มูลค่าทุน: £5,000

จำนวนทุน: ไม่ระบุ

หมดเขตรับสมัคร: 30 เมษายน 2019 (รอบที่) / 28 มิถุนายน 2019 (รอบที่ 2)

คุณสมบัติและเงื่อนไข:

มีสัญชาติและอาศัยอยู่ในประเทศที่กำหนด (Bangladesh, Egypt, Ghana, India, Indonesia , Kenya, Nigeria, Pakistan, Thailand, Vietnam)

เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

IELTS 6.0 (5.5 ในทุกพาร์ท)

ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ้างอิง

https://www.hull.ac.uk/choose-hull/study-at-hull/money/awards/international-office-scholarships.aspx

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น

199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง

เชียงใหม่ 50200

ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th

http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

University of Reading มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2019/2020

scholarship_reading

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Reading มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2019/2020

 

ชื่อทุน: Marshal Papworth Scholarship

มหาวิทยาลัย: University of Reading, the Graduate Institute of International Development, Agriculture and Economics (GIIDAE),  School of Agriculture, Policy and Development

สาขาวิชา : Agriculture and Development, Applied International Development, Climate Change and Development, Communication for Development, Environment and Development, Food Security and Development

ระดับ: ปริญญาโท

เริ่มเรียน: 2019

หมดเขตรับสมัคร: 13 กุมภาพันธ์ (4:00 PM GMT)

คุณสมบัติและเงื่อนไข:

 • ต้องมีประสบการณ์การทำงานในการพัฒนาชุมชนและ/หรือการพัฒนาการเกษตร
 • เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
 • IELTS 6.5 (5.5 อย่างน้อยในทุกทักษะ)
 • ต้องไม่เคยเรียนปริญญาโทมาก่อน
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ้างอิง

ho

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น

199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง

เชียงใหม่ 50200

ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th

http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – วันแห่งความรัก วาเลนไทน์ (Valentine’s Day)

0001WN5E375E6FBF0C6D0Dj

แฮนด์ส ออน  เชียงใหม่ – วันแห่งความรัก วาเลนไทน์ (Valentine’s Day)

*****  14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันวาเลนไทน์ วันแห่งความรัก วันที่ทุกคนจะมอบความรักให้กันและกันเป็นพิเศษ ในปี 2557 นี้ วันวาเลนไทน์ ตรงกับวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ โดยปีนี้ตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกด้วยค่ะ ก็คือ “วันมาฆบูชา” ค่ะ Continue reading