University of East Anglia มอบทุนเรียนปริญญาตรีในโครงการ International Development

Print

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of East Anglia มอบทุนเรียนปริญญาตรีในโครงการ International Development

วันนี้เรามีข่าวทุนการศึกษามาฝากกันค่ะ

*****University of East Anglia มอบทุนเรียนปริญญาตรีในโครงการ International Development (การพัฒนาระหว่างประเทศ) Continue reading

University of Liverpool มอบทุนแก่นักศึกษาระดับปริญญาโท กฎหมาย 2 ทุน

university of Liverpool Logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Liverpool มอบทุนแก่นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชานิติศาสตร์

วันนี้เรามีข่าวทุนการศึกษามาฝากกันค่ะ

*****The Hodgson Law Scholarships นี้มีขึ้นหลังจากการเสียชีวิตของ Elizabeth Hodgson ผู้ก่อตั้งกองทุน Hodgson Will Trust ซึ่งทุนนี้จะให้แก่นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชานิติศาสตร์ที่เหมาะสมในทุก ๆ ปี Continue reading