Queen’s University Belfast มอบทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาโท 2015

Queens_University_Logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Queen’s University Belfast  มอบทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาโท 2015

แจกกันอีกแล้วสำหรับทุนการศึกษาของนักเรียนต่างชาติ ในระดับปริญญาโท  ซึ่งทุนนี้จะครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียนบางส่วน  โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ

จำนวนทุน 100 ทุน

มูลค่าทุน

2,000 ปอนด์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
3,000 ปอนด์ (วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์)
3,000 ปอนด์ (โรงเรียนการจัดการ)

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

 • ต้องจัดเป็นนักเรียนกลุ่มต่างชาติ
 • ต้องได้รับการตอบรับเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยมาก่อน
 • ทุนนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับทุนอื่น ๆ หรือนำไปเป็นส่วนลดของมหาวิทยาลัยได้

Continue reading

Queen’s University Belfast มอบทุนศิษย์เก่าสำหรับนักเรียนต่างชาติระดับปริญญาโท 2015

Queens_University_Logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Queen’s University Belfast มอบทุนศิษย์เก่าสำหรับนักเรียนต่างชาติระดับปริญญาโท 2015

ทุนนี้มีชื่อว่า “Study Abroad Scholarship 2015” สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการจะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยควีนส์ยูนิเวอร์ซิตีเบลฟาสท์  ระดับปริญญาโทเต็มเวลา  เป็นส่วนลดของค่าเล่าเรียนค่ะ

จำนวนทุน  ไม่ระบุ

มูลค่าทุน  10%

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

–  ต้องเป็นนักเรียนต่างชาติ

–  สามารถนำไปเป็นเงินทุนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้

–  ได้รับการตอบรับจากทางมหาวิทยาลัยให้เริ่มเรียนในเดือนกันยายน 2015

–  ระบุหมายเลขประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยควีนส์ยูนิเวอร์ซิตีเบลฟาสท์  และสำเนาหนังสือรับรองจบการศึกษา

–  ทุนนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับทุนอื่น ๆ หรือนำไปเป็นส่วนลดของมหาวิทยาลัยได้ Continue reading

Queen’s University Belfast มอบทุนเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาตรี 2015

Queens_University_Logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Queen’s University Belfast  มอบทุนเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาตรี 2015

สวัสดิค่ะน้อง ๆ วันนี้แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ มีข่าวทุนการศึกษาอัพเดตใหม่ล่าสุดส่งตรงจากประเทศอังกฤษค่ะ ทุนนี้เป็นทุนของมหาวิทยาลัยควีนส์เบลฟาสท์มอบให้สำหรับนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีค่ะ ทุนนี้เป็นทุนเต็มจำนวนสำหรับนักเรียนที่เรียนเต็มเวลา  ซึ่งรายละเอียดของทุนมีดังต่อไปนี้ค่ะ

จำนวนทุน 2 ทุน

มูลค่าทุน ไม่ระบุ

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนกลุ่มต่างชาติ
 • เรียนแบบเต็มเวลา
 • ต้องได้รับการตอบรับเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยมาก่อน
 • ทุนนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับทุนอื่น ๆ หรือนำไปเป็นส่วนลดของมหาวิทยาลัยได้

Continue reading

Queen’s University Belfast มอบทุนเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาโท 2015

Queens_University_Logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Queen’s University Belfast  มอบทุนเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาโท 2015

ทุนนี้เป็นทุนของมหาวิทยาลัยควีนส์เบลฟาสท์ มอบให้สำหรับนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาโทค่ะ  เป็นทุนเต็มจำนวนสำหรับนักเรียนที่เรียนเต็มเวลา  ซึ่งรายละเอียดของทุนมีดังต่อไปนี้ค่ะ

จำนวนทุน 2 ทุน

มูลค่าทุน ไม่ระบุ

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

 • ต้องจัดเป็นนักเรียนกลุ่มต่างชาติ
 • ต้องเป็นเรียนเต็มเวลา
 • ต้องได้รับการตอบรับเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยมาก่อน
 • ทุนนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับทุนอื่น ๆ หรือนำไปเป็นส่วนลดของมหาวิทยาลัยได้

Continue reading

Queen’s University Belfast มอบทุนสำหรับนักเรียนที่มีคนในครอบครัวเป็นศิษย์ของมหาวิทยาลัย 2015

Queens_University_Logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Queen’s University Belfast  มอบทุนสำหรับนักเรียนที่มีคนในครอบครัวเป็นศิษย์ของมหาวิทยาลัย 2015

ข่าวดีค่ะ !! ทางมหาวิทยาลัยควีนส์ยูนิเวอร์ซิตีเบลฟาสท์จะมอบส่วนลดค่าเล่าเรียน   ให้กับน้อง ๆ คนที่มีพ่อ แม่ พี่หรือญาติ ๆเคยศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยควีนส์เบลฟาสท์ โดยมีเงื่อนไขของทุนดังนี้ค่ะ

จำนวนทุน  ไม่ระบุ

มูลค่าทุน  10%

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

 • ต้องมีญาติที่มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดกำลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมาก่อน
 • ส่งหลักฐานยืนยันตัวตนของญาติ เช่น สำเนาสูตรจิบัตร และ รหัสประจำตัวนักศึกษาหรือสำเนาปริญญาบัตร
 • ต้องได้รับการตอบรับเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยมาก่อน
 • ทุนนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับทุนอื่น ๆ หรือนำไปเป็นส่วนลดของมหาวิทยาลัยได้

Continue reading

Queen’s University Belfast มอบทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาตรี 2015

Queens_University_Logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Queen’s University Belfast  มอบทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาตรี 2015

วันนี้แฮนด์ ออน เชียงใหม่มีข่าวทุนการศึกษาอีกทุนมาฝาก  มอบให้สำหรับนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี  โดยจะครอบคลุมเป็นส่วนลดของค่าเล่าเรียน รายละเอียดของทุนมีดังต่อไปนี้ค่ะ

จำนวนทุน  100 ทุน

มูลค่าทุน  

1,500 ปอนด์ (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)
2,000 ปอนด์ (วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์)

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

 • ต้องจัดเป็นนักเรียนกลุ่มต่างชาติ
 • ต้องได้รับการตอบรับเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยมาก่อน
 • ทุนนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับทุนอื่น ๆ หรือนำไปเป็นส่วนลดของมหาวิทยาลัยได้

Continue reading

Northumbria University มอบทุนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 2015

download (5)

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Northumbria University มอบทุนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 2015

สวัสดีค่ะน้อง ๆ ช่วงนี้ทางแฮนด์ ออน จะมีทุนมาอัพเดตน้องๆเพียบเลยนะคะ ใครที่กำลังสนใจมหาวิทยาลัยไหนก็รีบมาดูได้ค่ะ วันนี้ก็เป็นคิวของมหาวิทยาลัยนอร์ธธัมเบรียค่ะ ซึ่งมีทุนมาแจกทั้งระดับปริญญาตรีและโทเลยนะคะ  รายละเอียดและเงื่อนไข มีดังต่อไปนี่ค่ะ Continue reading

University of Edinburgh มอบทุนระดับปริญญาเอกด้านบัญชีและการเงิน 2015

258086

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Edinburgh มอบทุนระดับปริญญาเอกด้านบัญชีและการเงิน 2015

สำหรับใครที่มีความสนใจจะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  ควบคู่ไปกับทุนการศึกษา  ครั้งนี้มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเอดินบะระได้แจกไปจนถึงค่าเล่าเรียนเลยค่ะ  ซึ่งทุนนี้จะได้รับเป็นระยะเวลาถึง 3 ปี ค่ะ

จำนวนทุน  3  ทุน

มูลค่าทุน  14,000 ปอนด์ (ค่าครองชีพต่อปี) + ค่าเล่าเรียน

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

สาขาการวิจัยที่มี คือ :

Accounting:

 • Accounting and consumer society
 • Accounting regulation
 • Accounting, strategy, and information technologies
 • Carbon accounting
 • Financial accounting
 • Healthcare and social care accounting and accountability
 • History of accounting and calculative practices
 • Management accounting
 • Market-based accounting research
 • Social studies of accounting and accountability
 • The accounting profession

Continue reading

Birmingham แจกทุนปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ 2015

730x274.fitandcrop

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมแจกทุนปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ 2015

มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม  รับสมัครทุนเรียนต่อระดับปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ เป็นทุนสำหรับนักเรียนที่เรียนเต็มเวลาเท่านั้นค่ะ แบ่งเป็นทุน 4 ประเภทใหญ่ ๆ  คือ Women’s Scholarship,  International Business Scholarship, Global Banking and Finance MBA Scholarship, Developing Countries MBA Scholarship สำหรับรายละเอียดของแต่ละทุนนั้น อยู่ข้างล่างนี้เลยค่ะ

1. Women’s Scholarship

จำนวนทุน 1 ทุน

มูลค่าทุน   10,000 ปอนด์

เงื่อนไขและคุณมบัติ Continue reading

Sheffield มอบทุนระดับปริญญาเอก 2015

IMG_1115

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Sheffield มอบทุนระดับปริญญาเอก 2015

มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับปริญญาเอก ทุนนี้มีชื่อว่า “Harry Worthington Scholarships” ครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียน ค่าสนับสนุนในการทำวิจัยและยังทำการต่อทุนให้สูงสุดถึง 3 ปีเลยค่ะ

จำนวนทุน 2 ทุน

มูลค่าทุน ไม่ระบุ

เงื่อนไขและคุณมบัติ

 • ต้องมีผลการเรียนสะสม 3.00 ขึ้นไป
 • เป็นนักเรียนเรียนเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลาที่สมัครเข้าเรียนต่อในปีการศึกษาแรก
 • ต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยก่อน

Continue reading