สัมภาษณ์ตรงกับ Kathryn Sayers เจ้าหน้าที่จาก Newcastle University ที่สำนักงานแฮนด์ส ออน เชียงใหม่ (Skype)

Kathryn Sayers เจ้าหน้าที่จาก Business School, Newcastle University ประเทศอังกฤษ จะเข้าเยี่ยมสำนักงานแฮนด์ส ออน กรุงเทพฯ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และสัมภาษณ์ตรงแก่ผู้ที่สนใจศึกษาต่อที่  Newcastle University น้องๆ ชาวเชียงใหม่หรือภาคเหนือที่สนใจ สามารถนัดเวลาสัมภาษณ์ตรงผ่าน Skype ได้ โดยจะมีพี่ๆ ที่ออฟฟิศคอยอำนวยความสะดวกค่ะ Continue reading