วันหยุดอีสเตอร์ของสถานฑูตอังกฤษ 2556

ukba001

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – วันหยุดอีสเตอร์ของสถานฑูตอังกฤษ 2556

*****สถานทูตอังกฤษในกรุงเทพฯ ได้แจ้งวันหยุดอีสเตอร์ ประจำปี 2556 ดังต่อไปนี้ค่ะ

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556 Continue reading

Hands On – Chiang Mai ประกาศวันหยุดทำการในช่วงเดือนมีนาคม 2556

Tropical Green House, Kew Garden

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ประกาศวันหยุดทำการในช่วงเดือนมีนาคม 2556

*****ในวันเสาร์ที่ 23   มีนาคม  2556 ทางแฮนด์ส ออน – เชียงใหม่ จะหยุดทำการ ซึ่งจะเปิดเฉพาะที่มีการนัดหมายมาก่อนเท่านั้นค่ะ ที่ทำงานโดยรวมจะปิดค่ะ

และจะเปิดทำการตามปกติตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556 Continue reading