Hands On – Chiang Mai ประกาศวันหยุดทำการในช่วงเดือนกรกฎาคม 2556

9141116561_1d932c7309_z

Hands On – Chiang Mai  ประกาศวันหยุดทำการในช่วงเดือนกรกฎาคม 2556

22 กรกฎาคม 2556 (วันอาสาฬหบูชา)

23 กรกฎาคม 2556 (วันเข้าพรรษา)

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2556 จะ เปิดเฉพาะที่มีการนัดหมายก่อนเท่านั้นค่ะ ที่ทำงานโดยรวมจะปิดค่ะ Continue reading

Hands On – Chiang Mai ประกาศวันหยุดทำการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2556

exe_cathedral005

Hands On – Chiang Mai  ประกาศวันหยุดทำการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2556

1 พฤษภาคม 2556 (วันแรงงานแห่งชาติ)

5 – 6  พฤษภาคม 2556 (วันฉัตรมงคล)

24 – 25 พฤษภาคม 2556 (วันวิสาขบูชา) Continue reading