Hands On – Chiang Mai ประกาศวันหยุดทำการในช่วงเดือนกรกฎาคม 2557

IMG_1105

Hands On – Chiang Mai  ประกาศวันหยุดทำการในช่วงเดือนกรกฎาคม 2557

วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2557 (วันอาสาฬหบูชา)

วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2557 (วันเข้าพรรษา)

วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2557 (ชดเชยวันเข้าพรรษา)

วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2557 จะ เปิดเฉพาะที่มีการนัดหมายก่อนเท่านั้นค่ะ ที่ทำงานโดยรวมจะปิดค่ะ Continue reading

วันหยุดทำการศูนย์ยื่นวีซ่าประจำเดือนกรกฎาคม 2557

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – วันหยุดทำการศูนย์ยื่นวีซ่าประจำเดือนกรกฎาคม 2557

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS จะมีการปิดให้บริการในวันหยุดราชการ เนื่องจากเป็น วันอาสาฬหบูชา ได้แก่ วันศุกร์ที่ 11 กรกฎมคม 2557 ค่ะ

สำหรับท่านที่จะเดินทางในช่วงนั้น ควรวางแผนขอวีซ่าล่วงหน้าก่อนสมควรนะคะ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้เป็นเวลา 3 เดือน ก่อนวันเดินทาง โดยมีระยะทำการประมาณ 15 วัน สำหรับวีซ่าระยะสั้น และ 12 อาทิตย์ สำหรับวีซ่าระยะยาวค่ะ Continue reading