Hands On – Chiang Mai ประกาศวันหยุดทำการในช่วงเดือนธันวาคม 2015

8319157710_b74d645b27_oHands On – Chiang Mai  ประกาศวันหยุดทำการในช่วงเดือนธันวาคม 2558 

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 58 (วันพ่อ)

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 58 (ชดเชยวันพ่อ)

วันพฤหัสที่ 10 ธันวาคม 58 (รัฐธรรมนูญ)

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 58 – วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 58 (วันหยุดคริสต์มาสและปีใหม่) โดยจะเปิดทำการตามปกติตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 58 เป็นต้นไป

>>จะ เปิดเฉพาะที่มีการนัดหมายก่อนเท่านั้นค่ะ ที่ทำงานโดยรวมจะปิดค่ะ Continue reading

Hands On – Chiang Mai ประกาศวันหยุดทำการในช่วงเดือนตุลาคม 2558

Bodiam_Castle_in_East_Sussex_England_freecomputerdesktopwallpaper_1024Hands On – Chiang Mai  ประกาศวันหยุดทำการในช่วงเดือนตุลาคม 2558

เนื่องจากวันที่ 23 ตุลาคม 2558 เป็นวันปิยมหาราช  เป็นวันสำคัญและวันหยุดราชการวันหนึ่งของไทย  ทางสำนักงานแฮนด์ส ออน – เชียงใหม่ ปิดทำการเป็นเวลา 1 วัน ค่ะ และจะเปิดทำการตามปกติตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558

>>จะ เปิดเฉพาะที่มีการนัดหมายก่อนเท่านั้นค่ะ ที่ทำงานโดยรวมจะปิดค่ะ Continue reading

Hands On – Chiang Mai ประกาศวันหยุดทำการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2557

IMG_1079

Hands On – Chiang Mai  ประกาศวันหยุดทำการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2557

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2557 (วันแรงงานแห่งชาติ)

วันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2557

วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม 2557 (วันฉัตรมงคล)

วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2557 (วันวิสาขบูชา)

>>จะ เปิดเฉพาะที่มีการนัดหมายก่อนเท่านั้นค่ะ ที่ทำงานโดยรวมจะปิดค่ะ

Continue reading

Hands On – Chiang Mai ประกาศวันหยุดทำการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2557

IMG_0897

Hands On – Chiang Mai  ประกาศวันหยุดทำการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2557

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 (วันมาฆบูชา)

โดยจะปิดตั้งแต่วันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2557 และจะเปิดทำการตามปกติตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557

>>จะ เปิดเฉพาะที่มีการนัดหมายก่อนเท่านั้นค่ะ ที่ทำงานโดยรวมจะปิดค่ะ Continue reading