University of Reading มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2019/2020

scholarship_reading

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Reading มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2019/2020

 

ชื่อทุน: Marshal Papworth Scholarship

มหาวิทยาลัย: University of Reading, the Graduate Institute of International Development, Agriculture and Economics (GIIDAE),  School of Agriculture, Policy and Development

สาขาวิชา : Agriculture and Development, Applied International Development, Climate Change and Development, Communication for Development, Environment and Development, Food Security and Development

ระดับ: ปริญญาโท

เริ่มเรียน: 2019

หมดเขตรับสมัคร: 13 กุมภาพันธ์ (4:00 PM GMT)

คุณสมบัติและเงื่อนไข:

 • ต้องมีประสบการณ์การทำงานในการพัฒนาชุมชนและ/หรือการพัฒนาการเกษตร
 • เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
 • IELTS 6.5 (5.5 อย่างน้อยในทุกทักษะ)
 • ต้องไม่เคยเรียนปริญญาโทมาก่อน
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ้างอิง

ho

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น

199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง

เชียงใหม่ 50200

ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th

http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

รวมทุนการศึกษาปริญญาโท De Montfort University

De Montfort

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – รวมทุนการศึกษาปริญญาโท De Montfort University

MBA Scholarships (Leicester Castle Business School)

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน £5,000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • เกรดเฉลี่ย 2.70/4.00 – 2.80/4.00
 • สมัครเรียน Leicester Castle Business School – MBA programmes เต็มเวลา (กันยายน 2017)
 • ได้รับข้อเสนอจากทางมหาวิทยาลัย (offer)

หมดเขตรับสมัคร 30 มิถุนายน 2017

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม***

King Power Scholarships

จำนวนทุน 7

มูลค่าทุน เต็มจำนวน

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • สัญชาติไทย (อาศัยอยู่ในประเทศไทย)
 • สมัครเรียนเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัยในทุกสาขาวิชา (กันยายน 2017)
 • ได้รับข้อเสนอจากทางมหาวิทยาลัย (offer)

หมดเขตรับสมัคร 23 มิถุนายน 2017

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม***

อ้างอิง

banner-hocm

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

 

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น
199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

University of Westminster มอบทุนการศึกษาปริญญาโทให้นักเรียนต่างชาติ ปีการศึกษา 2017/2018

westminster

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Westminster มอบทุนการศึกษาปริญญาโทให้นักเรียนต่างชาติ ปีการศึกษา 2017/2018

University of Westminster มอบทุนการศึกษาในปริญญาโทให้นักเรียนต่างชาติที่สนใจไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2017/2018

จำนวนทุน 1

มูลค่าทุน เต็มจำนวน (ค่าเทอม, ค่าหอ, ค่าใช้จ่าย และค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับลอนดอน)

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • เป็นนักเรียนต่างชาติ
 • IELTS 6.5 (แต่ละพาร์ทไม่ต่ำกว่า 5.5 บางสาขาไม่ต่ำกว่า 6.0)
 • เกรดเฉลี่ย 3.50
 • ได้รับข้อเสนอจากทางมหาวิทยาลัย (offer)

หมดเขตรับสมัคร 4 พฤษภาคม 2017

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม***

อ้างอิง

banner-hocm

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

 

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น
199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

Cardiff University มอบทุนการศึกษาปริญญาเอก สาขา Engineering ประจำปีการศึกษา 2017/2018

scholarship_5

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Cardiff University มอบทุนการศึกษาปริญญาเอก สาขา Engineering ประจำปีการศึกษา 2017/2018

Cardiff University มอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก ให้ผู้ที่สนใจในสาขา Engineering ประจำปีการศึกษา 2017/2018

จำนวนทุน 1

มูลค่าทุน ไม่ระบุ

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • จบการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาดังต่อไปนี้ engineering, physics, applied mathematics
 • เกรดเฉลี่ย 3.00

หมดเขตรับสมัคร 1 เมษายน 2017

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม***

อ้างอิง

banner-hocm

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

 

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น
199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

รวมทุนการศึกษาด้านกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2017/2018

scholarship_6

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – รวมทุนการศึกษาด้านกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2017/2018

University of Birmingham (Birmingham Law School)

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน £10,000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • เป็นนักเรียนต่างชาติ
 • IELTS 7.0 (แต่ละพาร์ทไม่ต่ำกว่า 6.5)
 • เกรดเฉลี่ย 3.0
 • ได้รับข้อเสนอ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย
 • สมัครเรียนปริญญาโทเต็มเวลา เริ่มเรียนเดือนกันยายน 2017

หมดเขตรับสมัคร 28 เมษายน 2017

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม***

Queen Mary, University of London (School of Law)
Intellectual Property PhD – Herchel Smith Scholarships

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน £16,000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • เกรดเฉลี่ย 3.0
 • สมัครเรียนปริญญาเอกเต็มเวลา เริ่มเรียนเดือนกันยายน 2017

หมดเขตรับสมัคร 1 มิถุนายน 2017

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม***

Nottingham Trent University (Nottingham Law School)
Dean’s Professional Courses Scholarships

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน 25%

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • สมัครเรียนปริญญาโทเต็มเวลา เริ่มเรียนเดือนกันยายน 2017
 • ได้รับข้อเสนอ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

หมดเขตรับสมัคร 19 มิถุนายน 2017

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อ้างอิง

banner-hocm

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

 

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น
199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

รวมทุนการศึกษา University of Southampton ประจำปีการศึกษา 2017/2018

scholarship_4

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – รวมทุนการศึกษา University of Southampton ประจำปีการศึกษา 2017/2018

ทุนปริญญาตรี

ทุน MBA

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน  £3,525 (15%) และ £5,875 (25%)

คุณสมบัติและเงื่อนไข

สำหรับ £3,525 (15%)

 • เกรดเฉลี่ย 3.50 + ประสบการณ์ 3 ปี
 • เกรดเฉลี่ย 3.00 + ประสบการณ์ 4 ปี
 • เกรดเฉลี่ย 2.50 + ประสบการณ์ 5 ปี

สำหรับ £5,875 (25%)

 • เกรดเฉลี่ย 3.50 + ประสบการณ์ 4 ปี
 • เกรดเฉลี่ย 3.00 + ประสบการณ์ 6 ปี
 • เกรดเฉลี่ย 2.50 + ประสบการณ์ 8 ปี

หมดเขตรับสมัคร ไม่ระบุ

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม*** 

ทุนปริญญาโท (Southampton Business School)

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน £3,000 และ £5,000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • เกรดเฉลี่ย 3.00 (สำหรับ £3,000)
 • เกรดเฉลี่ย 3.50  (สำหรับ £5,000)

หมดเขตรับสมัคร ไม่ระบุ

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม*** 

ทุนปริญญาโท (Winchester School of Art)

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน £1,000 และ £2,000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • เกรดเฉลี่ย 2.50 (สำหรับ £1,000)
 • เกรดเฉลี่ย 3.00 (สำหรับ £2,000)

หมดเขตรับสมัคร ไม่ระบุ

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม*** 

ทุนปริญญาโทสำหรับนักเรียนไทย (Winchester School of Art)

จำนวนทุน 1 ทุน

มูลค่าทุน £5,000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ได้รับข้อเสนอ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย
 • มีคุณสมบัติที่จะเป็น WSA ambassador

หมดเขตรับสมัคร 31 มีนาคม 2017

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม***

ทุนปริญญาโท (Southampton Law School)

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน £3,000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • เกรดเฉลี่ย 3.50

หมดเขตรับสมัคร ไม่ระบุ

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม***

ทุนปริญญาโท (Faculty of Health Sciences: ยกเว้น MSc Physiotherapy (pre-registration))

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน £3,000 และ £2,000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • เกรดเฉลี่ย 3.50 (สำหรับ £3,000)
 • เกรดเฉลี่ย 3.00 (สำหรับ £2,000)

หมดเขตรับสมัคร ไม่ระบุ

ทุนปริญญาโท (Faculty of Natural & Environmental Science)

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน £3,000 และ £2,000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • เกรดเฉลี่ย 3.50 (สำหรับ £3,000)
 • เกรดเฉลี่ย 3.00 (สำหรับ £2,000)

หมดเขตรับสมัคร ไม่ระบุ

ทุนปริญญาโททุกสาขา (ยกเว้น Humanities, Physical Science และ Engineering)

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน £3,000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • เกรดเฉลี่ย 3.50

หมดเขตรับสมัคร ไม่ระบุ

อ้างอิง

2

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

 

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น
199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

University of Birmingham มอบทุนระดับ Foundation 2015

UoB_logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Birmingham มอบทุนระดับ Foundation 2015

มหาวิทยาลับเบอร์มิงแฮม ได้มีการแจกทุนการศึกษาในระดับ Foundation สำหรับปี 2015 โดยทุนนี้ครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียนเป็นเวลา 1 ปี  สำหรับนักเรียน Foundation เต็มเวลา  ที่เริ่มเข้าเรียนในเดือนกันยายน 2015   นี้ค่ะ

มูลค่าทุน  1500 ปอนด์

จำนวนทุน  20  ทุน

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

 • ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม ระดับ  Foundation ในเดือนกันยายนปี 2015 และได้รับการยอมรับข้อเสนอก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2015
 • ตอบสนองเงื่อนไขทางวิชาการของข้อเสนอ ในหลักสูตร
 • เริ่มต้มเรียนในเดือนกันยายน 2015

Continue reading

Birmingham City University มอบทุนสำหรับนักเรียนไทย 2015

LARGE20Landscape20Logo20-20RGB

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Birmingham City University มอบทุนสำหรับนักเรียนไทย 2015

มาอีกแล้วค่ะ อีกหนึ่งทุนจาก Birmingham City University ทุนนี้เป็นทุนเรียนดีสำหรับนักเรียนไทยที่จะเข้าเรียนในเดือนกันยายน 2015 ค่ะ รายละเอียดและเงื่อนไขของทุนอยู่ในตารางด้านล่างเลยค่ะ

Untitled

ทุนนี้มีจำนวนจำกัดและจะมอบให้แก่ผู้ที่มาสมัครก่อนนะคะ น้อง ๆ อย่ารอช้าเลยนะคะ  เดี๋ยวจะพลาดทุนดี ๆ ไป หากน้อง ๆ คนไหนสงสัยหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามผ่านแฮนด์ส  ออน – เชียงใหม่  ได้เลยค่ะ Continue reading

University of Edinburgh มอบทุนระดับปริญญาเอกด้านบัญชีและการเงิน 2015

258086

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Edinburgh มอบทุนระดับปริญญาเอกด้านบัญชีและการเงิน 2015

สำหรับใครที่มีความสนใจจะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  ควบคู่ไปกับทุนการศึกษา  ครั้งนี้มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเอดินบะระได้แจกไปจนถึงค่าเล่าเรียนเลยค่ะ  ซึ่งทุนนี้จะได้รับเป็นระยะเวลาถึง 3 ปี ค่ะ

จำนวนทุน  3  ทุน

มูลค่าทุน  14,000 ปอนด์ (ค่าครองชีพต่อปี) + ค่าเล่าเรียน

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

สาขาการวิจัยที่มี คือ :

Accounting:

 • Accounting and consumer society
 • Accounting regulation
 • Accounting, strategy, and information technologies
 • Carbon accounting
 • Financial accounting
 • Healthcare and social care accounting and accountability
 • History of accounting and calculative practices
 • Management accounting
 • Market-based accounting research
 • Social studies of accounting and accountability
 • The accounting profession

Continue reading

Birmingham แจกทุนปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ 2015

730x274.fitandcrop

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมแจกทุนปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ 2015

มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม  รับสมัครทุนเรียนต่อระดับปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ เป็นทุนสำหรับนักเรียนที่เรียนเต็มเวลาเท่านั้นค่ะ แบ่งเป็นทุน 4 ประเภทใหญ่ ๆ  คือ Women’s Scholarship,  International Business Scholarship, Global Banking and Finance MBA Scholarship, Developing Countries MBA Scholarship สำหรับรายละเอียดของแต่ละทุนนั้น อยู่ข้างล่างนี้เลยค่ะ

1. Women’s Scholarship

จำนวนทุน 1 ทุน

มูลค่าทุน   10,000 ปอนด์

เงื่อนไขและคุณมบัติ Continue reading